Automatyzacja to podstawa

    Pavel Bezucky, Area Sales Manager CEE w firmie Universal Robots

    Rozwój przemysłu w Polsce zależy w coraz większej mierze od inwestycji w robotyzację. Ze zrealizowanego przez nas badania „Barometr robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw” wynika, że 1/3 polskich MŚP planuje wdrażać roboty w perspektywie 3 lat. Biorąc pod uwagę rozmiar przedsiębiorstwa, bardziej zdecydowane na robotyzację są firmy średnie (45,2%) niż firmy małe (21,9%). Wynika to z wielu czynników: dostępności kapitału, zasobów ludzkich, skali produkcji. Warto podkreślić, że polskie firmy coraz częściej dostrzegają zalety robotów współpracujących. Pytani o cechy cobotów, respondenci wymieniali m.in. bezpieczeństwo pracy obok ludzi, dostępność kosztową oraz możliwość wspierania procesów, które wcześniej nie mogły być robotyzowane. Jeżeli chodzi o procesy, które firmy chcą robotyzować w pierwszej kolejności, wymieniano pakowanie i paletyzację, obsługę maszyn, montaż oraz pick and place. Te odpowiedzi pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę zautomatyzowania powtarzalnych czynności, które na co dzień realizują ręcznie pracownicy. Najczęściej wymienianym czynnikiem motywującym do robotyzacji była poprawa efektywności produkcji, jednak firmy szukają także szansy na zwiększenie wolumenu, skrócenia czasu realizacji zamówień, wyeliminowania błędów i uzupełnienia luk kadrowych. Roboty współpracujące mogą być optymalnym narzędziem, które pozwoli przedsiębiorcom realizować te założenia. Naszym zadaniem jako dostawców technologii jest dostarczenie argumentów pozwalających przekonać zarząd, że inwestowanie w robotyzację przynosi korzyści na wielu obszarach i na obecnym etapie rozwoju gospodarki zarówno krajowej, jak i globalnej – jest rozwiązaniem zapewniającym długookresowy rozwój przedsiębiorstwa.