Relacja z IV Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing

  W dniach 28 – 29 września 2017 r. w Katowicach odbył się IV Europejski Kongres Lean Manufacturing. Konferencję zorganizowała firma Brainstorm Group  Sp. z o.o. –  która jest wiodącą marką na polskim i ukraińskim rynku usług doradztwa biznesowego, strategicznego, szkoleń, a także konferencji.

  IV edycja wydarzenia to ponad 160 uczestników z wielu branż, którzy specjalizują się w szczupłym zarządzaniu zorientowanym na tzw. „uszczuplenie”, czyli optymalizację. Po raz kolejny udało się nam skupić w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ekspertów i praktyków z całej Polski oraz Europy, którzy na co dzień udoskonalają za pomocą Lean Management procesy w swoich firmach.
  Konferencję uroczyście otworzyli Jacek Cymerman – Trener/konsultant Brainstorm Group Sp. z o.o., Ireneusz Wolski – Członek Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o. oraz Bartosz Rusek – Członek Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o. Już od samego początku podkreślali, że konferencja jest świetną okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, ale również do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Wprowadzili nas oni w problematykę Lean Manufacturing, a następnie zapowiedzieli pierwsze wystąpienie.
  Wykład inauguracyjny na temat Zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z koncepcją short supply chain (skracanie łańcucha dostaw) wygłosiła mgr Natalia Bezat – doktorantka nauk ekonomicznych z Akademii Leona Koźmińskiego. Prelegentka zaprezentowała fundamentalne informacje na temat ulepszeń w branży żywnościowej, przechodząc krótko przez historię rozwoju Lean Management w powyższym dziale. Co ciekawe zapowiedziała już kolejne badania, które będą dotyczyły analizy ryzyk oraz ich wpływu na nieustające zmiany i udoskonalenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

  Tematem kolejnej prelekcji była Rekonstrukcja linii produkcyjnej manualnej, o której opowiedział Michał Gądek – Koordynator systemów produkcyjnych – Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia dotyczące metod analizy pracy i przepływu na linii manualnej, uzyskanych korzyściach na tejże linii oraz rozwiązań wspierających zarządzanie i przepływ na linii produkcyjnej.
  Natomiast Michał Kozieł – Lean Manufacturing & Continuous  Improvement Leader – ALSTOM Konstal SA – odpowiedział nam na pytanie – Czy warto używać narzędzi Lean Manufacturing w procesie transformacji industrialnej zakładu produkcyjnego? Szczegółowo zaprezentowane case study wywołało niezwykle żywą i owocną dyskusję na sali.
  Prelekcja zatytułowana: Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powodzenie bądź niepowodzenie wdrażania transformacji Lean – została zaprezentowana przez Prezesa Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o. – Sebastiana Matyniaka. Prelegent podjął niezwykle ważny temat wskazując, iż Lean Management to nie tylko udoskonalanie maszyn i procesów, ale również  długotrwały proces wdrażania kultury lean wewnątrz organizacji. Opowiedział również o roli lidera oraz tworzeniu swobodnej przestrzeni dla potencjału pracowników w transformacji Lean.
  Mariusz Kubicki – Manager Global Finance Philip Morris International opowiedział o wspieraniu kultury Lean w centrum usług współdzielonych Philip Morris International na przykładzie kampanii „Trash the Waste”, której celem było gromadzenie pomysłów na rzecz nieustającego udoskonalania procesów, promowaniu kultury Lean i budowania świadomości o ośmiu rodzajach marnotrawstw w środowisku pracy.
  Do refleksji i dyskusji skłonił panel dyskusyjny na temat zmiany myślenia w zakresie analizy faktów, innowacyjności jak również wychodzenia ze strefy komfortu. Swoje opinie wygłosili: Magdalena Wierzbicka – Continuous Improvement Manager Adient Seating Poland, Karol Borycki – Prezes Zarządu Benteler Distribution Poland Sp. z o.o. oraz Ireneusz Dyrek – Dział Doskonalenia i Rozwoju ZSZ Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
  Przedostatnią prelekcję wygłosili Marcin Nowak – Dyrektor Lean Management oraz Michał Gołąbek – Dyrektor Lean Management z Grypy TDJ. Tematem przewodnim wykładu były skuteczne metody projektowania i wdrażania zarządzania wizualnego wydajnością (VPM) w celu poprawy wyników biznesowych.
  Na zakończenie mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia Moniki Petruczenko – Kierownika w Departamencie Procesów Getin Noble Bank SA – którego enigmatyczny temat brzmiał: Właściciel procesu – szeryf a nie król. Ekspertka jednak w niezawodny sposób rozwiała wszelkie wątpliwości opowiadając o roli właściciela procesu, jego zadaniach, kompetencjach oraz odpowiedzialności, a także o jakże ważnym elemencie jakim jest kryterium jego wyboru.
  Po zakończeniu części plenarnej przenieśliśmy się do Hotelu Altus Prestige, gdzie odbyła się Gala zamykająca pierwszy dzień wydarzenia. Jak co roku podczas kolacji przeprowadziliśmy Aukcję Charytatywną na rzecz Podopiecznych ze Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”. Tego wieczoru udało się nam przekazać organizacji 6000 zł. Mamy nadzieję, że dzięki tym funduszom będą mieli możliwość dalszego rozwoju oraz zapewnienia opieki wszystkim podopiecznym. Uroczysty wieczór uświetnił również występ artystyczny zespołu Morpheus Saxophone Quartet.
  Dzień drugi rozpoczął się pod hasłem Study Visits. W tej edycji Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w trzech firmach:

  • Toyota Motor Manufacturing Poland
  • Lear Corporation
  • Electrolux,

  które z powodzeniem wdrażają Lean Management w swoich organizacjach. Niepowtarzalna możliwość odwiedzenia wyżej wymienionych firm, a przede wszystkim skonfrontowania wiedzy z praktyką wzbudziła w Uczestnikach ogromną ciekawość i dociekliwość. 
  Podsumowując IV edycja Europejskiego Kongresu Lean to:

  • 2 unikalne dni łączące w sobie wiedzę, doświadczenie i praktykę,
  • 8 inspirujących wystąpień,
  • 11 charyzmatycznych ekspertów, którzy na kongresowej scenie zaprezentowali tajniki Lean Management.

  Ponadto

  • 3 wizyty studyjne pozwalające odkryć tajniki Lean „od kuchni”,

  ale co najważniejsze

  • 163 Uczestników, niezwykle aktywnych, zaangażowanych i zainteresowanych tematem Lean Manufacturing.

  Źródło: Organizator