Relacja z IV edycji ?Robotech?: Robotics Technology Conference

Konferencja ROBOTECH, Wrocław 17 września 2019 r.

W tym roku we wrześniu już po raz czwarty Konferencja ROBOTECH we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska zgromadziła osoby zawodowo zainteresowane praktycznym wykorzystaniem robotów w przemyśle. To jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku skoncentrowana na robotyce i nowych technologiach. Jest też miejscem wymiany poglądów i doświadczeń łącząc środowiska biznesu i nauki. Dlatego również w tym roku tak licznie, jak i w poprzednich latach, zainteresowani wykorzystaniem robotów w przemyśle spotkali się w nowoczesnym centrum konferencyjnym hotelu Ibis Styles we Wrocławiu.

W tym roku Konferencję otworzyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Ewelina Szydłowska, a jej tematykę przybliżył zebranym prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej, który od 40 lat zajmuje się nauką, szkolnictwem wyższym, przedsiębiorczością i współpracą ze światowymi markami i jest członkiem wielu prestiżowych organizacji. Zajmował się między innymi wdrażaniem wielu zaawansowanych rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Obecnie koncentruje się na takich aktualnych z punktu widzenia naszej gospodarki obszarach jak: motoryzacja, elektromobilność, autonomia ruchu, innowacje i zarządzanie strategiczne. W trakcie swojej prelekcji mówił o Mistrzostwach Polski Robotów i podstawowych potrzebach związanych z nauczaniem robotyki tak znaczącej z punktu widzenia Przemysłu 4.0. Przedstawił modele kształcenia opracowywane od 2010 r. przez Instytut Inwentyki. Wyjaśnił, czym jest ?Liga Robotów? oraz przedstawił ?Mistrzostwa Polski Robotów?. Omówił również wizję współpracy pomiędzy przemysłem i jednostkami kształcącymi dla różnych grup wiekowych oraz rozwój projektu w latach 2020-2025.

Ewelina Szydłowska, reprezentantka i radna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Członek Komisji Kultury, Nauki i Edukacji.
Prof. Piotr Wrzecioniarz, Politechnika Wrocławska

W kolejnym wystąpieniu Rafał Trzaska, członek zarządu i dyrektor operacyjny w firmie Bergman Engineering zastanawiał się, co dziś decyduje o budowaniu skutecznej strategii i nad wyzwaniami zarządzania strategicznego w dobie obecnej robotyzacji. Starał się znaleźć odpowiedź na pytania, jakie wyzwania czekają kadrę zarządzającą i na co powinno się zwrócić uwagę przy kreowaniu strategii firmy działającej w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. Mówił o koniecznych zmianach w myśleniu kadry zarządzającej.

Rafał Trzaska, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Bergman Engineering Sp. z o.o

Uczestnicy konferencji mogli więcej dowiedzieć się o układach sensorycznych i sterowaniu we współczesnych robotach mobilnych z prelekcji wygłoszonej przez mgr. inż. Jakuba Malewicza, kierownika działu Automatyki i Robotyki w firmie Lean-Tech, który już od 14 lat zajmuje się automatyzacją procesów produkcyjnych i robotyką przemysłową. Jak stwierdził, wysokie wymagana, jakie stawiane są współczesnym robotom, wymusza na producentach korzystanie z najnowszych technologii w zakresie układach sensorycznych, nawigacji i sterowania. Duży nacisk kładziony jest również na niezawodność działania oraz systemy bezpieczeństwa.

Jakub Malewicz, Kierownik działu Automatyki i Robotyki, Lean-Tech Sp. z o.o.

Jak skutecznie inwestować w mechanicznych pracowników? Takie pytanie zadał sobie i słuchaczom w swoim wystąpieniu Jakub Bańcer, New Project Specialist w FANUC Polska. Jak stwierdził, robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się nurtów technologicznych na świecie. Wychodząc naprzeciw wzrostowi zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami w tym obszarze firma FANUC, jeden z największych dostawców robotów przemysłowych na świecie, przedstawiła najważniejsze kroki prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Prelegent omówił też inteligentne technologie FANUC m.in. dotyczące robotów i obrabiarek przemysłowych, systemów sterowania CNC oraz opcji specjalnych oferowanych producentom w celu precyzyjnego dostosowania mechanicznych pracowników do potrzeb poszczególnych procesów wytwórczych. W tym praktyczne aspekty współpracy z producentami stanowisk zrobotyzowanych i ważne czynniki warunkujące szybki zwrot z inwestycji. Obecnie na świecie zainstalowano ponad 24,5 mln urządzeń tej firmy. Dziś ?wąskie gardła? w produkcji to niedobór zasobów związanych z pracownikami i technologiami.

Jakub Bańcer, New Project Specialist, FANUC Polska Sp. z o.o.

Czy można skrócić czas R&D maszyn i eliminować błędy w fazie projektowania? Okazuje się, że tak, jeśli skorzysta się z rozwiązania, jakim są wirtualne uruchomieni. Zaprezentował to w tym roku w Paweł Skwarek pełniący obowiązki Portfolio Development Executive w firmie Siemens Industry Software. Jak stwierdził, wirtualne uruchomienia rewolucjonizują proces projektowania maszyn, pomagając projektować szybciej z wyższą jakością. Nowoczesne rozwiązanie firmy Siemens, jakim jest NX Mechatronics Concept Deigner, pozwala na multidyscyplinarne podejście do projektowania maszyn i przełamanie bariery między inżynierami elektrykami, mechanikami i automatykami. Kompleksowość tego rozwiązania pozwala na skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i lepsze podejmowanie decyzji poprzez ocenę różnych koncepcji. W trakcie tego wystąpienia przedstawiono między innymi studium dotyczące firmy FESTO, w której wykorzystując rozwiązanie typu virtual commisioning, opracowano elastyczne maszyny do pakowania dla przemysłu kosmetycznego, osiągając o 30% krótszy czas R&D.

Paweł Skwarek, Portfolio Development Executive, Siemens Industry Software Sp. z o.o.

KUKA.Sim 3.1 to najnowsze narzędzie do symulacji i budowania stanowiska zrobotyzowanego firmy KUKA. Przedstawił je uczestnikom tegorocznej Konferencji Robotech Marcin Lis, Technical Sales Support & Application Engineer w KUKA CEE GmbH. Program pozwala sprawdzić czas cyklu robota. Można też stworzyć własny program ruchowy robota w trybie offline. Prelegent omówił otym, na czym polega kompleksowa symulacja całej koncepcji stanowiska z robotem. KUKA.Sim 3.1 to też tworzenie własnych komponentów i zaawansowane programowanie robota. Zalety symulacji robota to tworzenie własnych koncepcji dla celi pracy robota. Można wtedy zmienić lub ją poprawić, ustalić najlepszą pozycja robota w celi i sprawdzić czasy cyklów. Symulacja pozwala również w kompleksowej sprzedaży robotów i ich komponentów i przy prezentowaniu badań i gotowych stanowisk dla klientów.

Marcin Lis, Technical Sales Support & Application Engineer, KUKA CEE GmbH Sp. z o.o.

Mariusz Michalski kierownik Działu Szkoleń w firmie Pilz Polska omówił zasady bezpiecznej współpracy człowieka z robotem. Przedstawił założenia i sposoby dojścia do bezpiecznych aplikacji HRC, w tym takie zagadnienia, jak pomiary sił kolizji robotów współpracujących, bezpieczny dobór efektorów do takich aplikacji, oraz wykorzystanie technologii VR w aplikacjach wykorzystujących roboty.

Mariusz Michalski, Kierownik Działu Szkoleń, Pilz Polska Sp. z o.o.

O kamerach O3D w robotyce uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się z wystąpienia Jarosława Szmalca, inżyniera Wsparcia Technicznego i Systemów wizyjne w firmie ifm electronic. Omówił między innymi zastosowanie kamer O3D w połączeniu z robotyką przy wykonywaniu zadań takich jak: depaletyzacja, wymiarowanie, pick & place, kompletność itp. Prelegent przedstawił słuchaczom kamery PMD wysokiej rozdzielczości O3D3xx ich funkcjonalność i zastosowania oraz przegląd ich możliwości w zastosowaniach depaletyzacji i robot pick&place. Wspomniał też o O3X ? miniaturowej kamerze O3D. Ich silne strony to na przykład: trój-wymiarowa detekcja ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym, czujnik o matrycy 23 tys. pikseli w standardowym formacie 4:3, macierz odległości i obraz w skali szarości oraz odporna metalowa obudowa i osłona obiektywu wykonana z materiału gorilla glass. Przedstawił aplikację ifm VisionAssistant oraz zastosowania i wykorzystanie produkowanych przez firmę kamer.

Jarosław Szmalc, Inżynier Wsparcia Technicznego i Systemów wizyjnych, Ifm electronic Sp z o.o.

Wszyscy wiemy, jak duże dziś ma znaczenie w zakładach produkcyjnych, sprawna komunikacja pomiędzy różnymi urządzeniami i maszynami. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Szymona Gumółki, marketing managera w firmie Balluff, w której trakcie mówił o wykorzystaniu potencjału interfejsu IO-Link w aplikacjach zrobotyzowanych. Przedstawił, jak za jego pomocą można optymalizować liczbę przewodów na robocie i w jaki sposób zbierać sygnały z chwytaków. Przedstawił też nowoczesną koncepcję budowy układów bezpieczeństwa.

Szymon Gumółka, Marketing manager, Balluff Sp. z o.o.

Zasady efektywnej współpracy robota z człowiekiem przedstawił Wojciech Łaś, menedżer produktu ? Roboty Przemysłowe w firmie Mitsubishi Electric Europe B.V. Jak stwierdził współpraca ludzi i robotów w zakładach produkcyjnych staje się codziennością, co nie znaczy, że wykorzystuje się najlepsze cechy robota i człowieka. Nie zawsze odpowiada też na rzeczywiste potrzeby. Zwrócił uwagę, że praca ramię w ramię z robotem nie zawsze jest skuteczna i nie zawsze warto rezygnować z wynagrodzeń.

Wojciech Łaś, menedżer produktu ? Roboty Przemysłowe, Mitsubishi Electric Europe B.V ( Sp. z o.o.)

Rozwiązanie Siemens NX stanowi jedną z najbardziej kompletnych platform do programowania, zarzadzania i planowania w zakresie różnorodnych maszyn, jak stwierdził Marcin Błaszczyk, inżynier systemów CAM w firmie GM System. Przedstawił on rozwój systemów CAM w kontekście rozwoju całej robotyki i zalety robotów w stosunku do maszyn CNC. Zaprezentował moduł systemu Siemens NX CAM Robotics ? z podejściem do obróbki jak do typowej maszyny CNC, jednak uwzględniającą specyfikę kinematyki robotów i nowe możliwości z niej wynikające. Firma GM System działa w naszym kraju już od ponad 18 lat.

Marcin Błaszczyk, inżynier systemów CAM, GM System Sp. z o.o.

O tym, jak zmniejszyć awaryjność i zwiększyć wydajność, dzięki produktom igus? w sektorze robotyki i automatyki przedstawili słuchaczom Panowie Maciej Ślęzak, inżynier sprzedaży systemów e-prowadnikowych w województwie dolnośląskim oraz Kamil Winiarski, inżynier sprzedaży w firmie igus?. Zaprezentowane zostały rozwiązania igus do zasilania 1 osi robota, przewody do ruchów skrętnych, prowadzenie przewodów na osi 2, systemy odciągu na robota na oś 3-6, roboty kartezjańskie, roboty delta, ramię robotyczne robolink, oraz idea igus low cost automation. Warto dodać, że igus to również wykorzystanie mieszanek tworzyw sztucznych o dobranych do potrzeb właściwościach.

Maciej Ślęzak, inżynier sprzedaży systemów e-prowadnikowych w województwie dolnośląskim Igus Sp. z o.o.
Kamil Winiarski, Inżynier sprzedaży, Igus Sp.z o.o.

O MES 4.0, akwizycji danych w kontekście genealogii produkcji w maszynach zrobotyzowanych, mogliśmy usłyszeć w wystąpieniu Adriana Stelmacha, kierownika projektów IT w firmie Amister. Przedstawił potrzeby związanych z akwizycją danych w maszynach zrobotyzowanych na przykładzie kabin spawalniczych. Mówił o idei wprowadzenia systemu MES oraz warstwowego historyzowania sygnałów jakościowych i biznesowych. O tym, dlaczego warto zbierać dane z robotów i do czego mogą być wykorzystywane, Jak stwierdził, ważne jest, aby myśleć o genealogii produkcji już na etapie pierwszych rozmów z dostawcami robotów i stanowisk zautomatyzowanych. Dziś MES 4.0 to nowe podejście, w którym ważna jest warstwowa akwizycja danych, wnioskowanie przyspieszające podjęcie decyzji, mobilny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, zwinne podejście do projektowania systemu i dostosowanie informacji, oraz środka ich przekazu do różnych grup odbiorców.

Adrian Stelmach, kierownik projektów IT, Amister Sp. z o.o. Sp. k.

Tematem kolejnej prelekcji był wzrost efektywności produkcji z wykorzystaniem robotów współpracujących. Radosław Matiakowski, prezes zarządu w spółce CoRobotics przedstawił globalne trendy w robotyce. Pokazał, jak wyliczyć przykładową stopę zwrotu z inwestycji ROI, oraz główne aplikacje i kluczowe czynniki wzrostu efektywności procesów z wykorzystaniem robotów współpracujących.

Radosław Matiakowski, Prezes zarządu, CoRobotics Sp. z o.o.

W przedostatnim wystąpieniu Piotr Brajer, inżynier projektu CMSE? w TECH-SYSTEM Group omówił cały proces nadania znaku CE na przykładzie celi zrobotyzowanej. Jak stwierdził instalacja robota w środowisku pracy to również konieczność oznakowana znakiem CE, bo sam robot tego znaku nie ma. Pokazał kto i kiedy może wystawić znak CE, co musi przygotować integrator, a co musi udostępnić inwestor. Jakie dokumenty należy opracować przed nadaniem znaku oraz jak opracować ocenę ryzyka i co musi ona zawierać. Trzeba też wiedzieć, kto powinien podpisać deklarację zgodności WE.

Piotr Brajer, Inżynier projektu CMSE? w TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k.

W ostatniej prelekcji tegorocznej konferencji, Konrad Pilarskiprzedstawił, wysoko wydajne linie i układy P&P. Zadał też pytanie, czy w polskim przemyśle FMCG jest na nie miejsce? Omówił między innymi, jakie rozwiązania są stosowane w naszym kraju i kto je dostarcza. Przedstawił między innymi przykłady zastosowań np. linię pick&place do ciastek w czekoladzie ? 3200 szt/min i projekt Doypack ? linię pakującą równoległą.

Konrad Pilarski, Dyrektor sprzedaży w firmie Multi-Aut Sp. z o.o

Uczestnicy zorganizowanej przez Wydawnictwo Trade Media International i periodyk Control Engineering Polska konferencji ROBOTECH, tak jak i w poprzedniej edycji, mieli możliwość zwiedzenia zrobotyzowanej fabryki firmy 3M oraz Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu. Warto zauważyć, że poziom zrobotyzowania zakładów produkcyjnych koncernu 3M w naszym kraju należy do jednych z najwyższych na świecie.

Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M
Wycieczka do Centrum Innowacji 3M

Więcej zdjęć z konferencji na stronie Robotech.

Już dziś zapraszamy na kolejną piątą edycję Konferencji ROBOTECH w przyszłym roku.