RAPORT: Systemy do zarządzania produkcją

RAPORT: Systemy do zarządzania produkcją
W raporcie przyjrzymy się polskiemu rynkowi systemów do zarządzania produkcją.

Wnioski zawarte w raporcie będą opierały się na analizie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w redakcyjnej ankiecie skierowanej do odbiorców oraz dostawców tych rozwiązań. Zapytamy m.in. o to, jakie rozwiązania preferują użytkownicy, czym są uwarunkowane najczęstsze decyzje zakupowe, a także omówimy trendy i nowości rynkowe.

Obecnie coraz intensywniej poszukuje się metod optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi i sparametryzowania ich w sposób pozwalający na maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania. Konieczność zastosowania narzędzi pomocnych we wdrażaniu zmian w zarządzaniu produkcją wymuszają takie czynniki jak chociażby coraz większa konkurencja czy zmieniający się popyt na produkty. W celu uproszczenia działalności oraz zwiększenia produktywności, przy zachowaniu wysokiej jakości, coraz częściej firmy sięgają po odpowiednie, dostosowane do aktualnych potrzeb oprogramowanie, którego rola sprowadza się przede wszystkim do wspomagania planowania, wykonywania, kontroli i analizy na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Ogólnie, w temat ten wpisują się, takie systemy do zarządzania produkcją, jak MES, ERP, CMMS, SCADA, MRP itd.