Radarowy przetwornik poziomu Pulsar® R86

Innowacyjny radar bezkontaktowy najnowszej generacji, bazujący na platformie elektroniki
wykorzystanej w radarach falowodowych Eclipse® 706 i radarach bezkontaktowych Pulsar® R96. Zastosowanie do pomiaru sygnału o częstotliwości 26 GHz skutkuje węższą wiązką emitowanych fal, przy zachowaniu dużej odporności na niepożądane zjawiska.