Przyszłość szkoleń z zakresu automatyki przemysłowej

Wykorzystanie podejścia ?mózg poza mózgiem? pomaga nam ?wiedzieć? rzeczy, których wcześniej się nie nauczyliśmy. | Grafika: Breen Machine Automation Services

Należy rozumować poza granicami naszego mózgu, aby przyspieszyć postęp w automatyce przemysłowej i edukacji. Użyj mózgu ?poza swoim mózgiem?, aby ?wiedzieć? rzeczy, których Twój mózg wcześniej się nie nauczył. 

Ograniczenia ludzkiego mózgu regulują sposób, w jaki się uczymy. Ludzki mózg jest niewiarygodnie sprawny w rozpoznawaniu złożonych wzorców, krytycznym myśleniu i kreatywności. Największe superkomputery świata i najlepiej napisane programy wciąż nie dorównały naszemu mózgowi pod względem wydajności. Na ironię jednak zakrawa fakt, że tempo rozwoju technologii stanowi wyzwanie dla naszych mózgów, wskazując na pewne jego słabości. Uczenie się jest powolne, rzeczy są zapominane, a my popełniamy błędy. Takie niedociągnięcia mają duży wpływ na sposób, w jaki uczymy się rzeczy związanych z produkcją.

Na szczęście przemysł produkcyjny stosuje wiele strategii, aby zwalczać te niedociągnięcia i usprawniać proces uczenia się. Niektóre obciążenia poznawcze przenoszone są poza ludzki mózg za pomocą notatnika, kalendarza, instrukcji obsługi i sprawdzania pisowni. W większości przypadków struktura tych zasobów jest spójna. Zapamiętanie, czym jest kalendarz lub zrozumienie idei spisu treści, umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji z doskonałą dokładnością ? nawet bez wcześniejszego zapoznania się z nimi. Technologia zwiększyła skuteczność tych narzędzi. Na przykład, zamiast gromadzić na półce drukowane instrukcje do każdego serwomotoru, Internet może zapewnić natychmiastowy dostęp do każdej potrzebnej instrukcji. Użycie funkcji wyszukiwania w czytniku plików PDF pomaga w szybkim znalezieniu informacji. Wyszukiwanie internetowe może czasami wyciągnąć odpowiednie informacje z podręcznika i wyświetlić je w wynikach wyszukiwania bez otwierania podręcznika. W miarę tego, jak coraz szybciej powstają lepsze komputery, są one jednocześnie wykorzystywane do zarządzania powstałym przez to chaosem. Jak to się mówi: ?Komputery. Nie możesz żyć z nimi, nie możesz żyć bez nich?.

Biznes i przemysł już od dawna skracają szkolenia za pomocą prostych technik. Czy słyszałeś o SPO (standardowych procedurach operacyjnych), WIP (wizualnych instrukcjach pracy) lub innych TLA (trzyliterowych akronimach) używanych do dokumentowania procesu? Te szybkie dokumenty referencyjne pomagają pracownikom fizycznym w fabrykach, ale podobne podejście może przynieść korzyści również pracownikom pracującym umysłowo: poświęć czas, aby coś wymyślić, uogólnij to, aby zastosować do innych wersji tej samej rzeczy, a następnie zapisz to w miejscu, w którym ktoś inny może to sprawdzić. Dzięki takiemu podejściu możemy wyjść daleko poza zakres podręcznika. Jako zespół możemy nauczyć się czegoś raz, a potem szybko podzielić się tą informacją. Podejście to może być sformalizowane w postaci celowych metod szkoleniowych. Niektórzy producenci komponentów w automatyce zaczęli publikować krótkie filmy instruktażowe w Internecie, co jest doskonałym przykładem łatwego wykorzystania wiedzy jednego mózgu przez inny ? ?mózg poza twoim mózgiem (z ang. BOYB)?. W miarę rozwoju tego podejścia będzie ono odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w szkoleniach. Jakie rodzaje informacji związanych z pracą mogą być przekazywane do alternatywnego mózgu? Czy nauka może odbywać się w odpowiednim czasie, zamiast czekać w magazynie? Jak by to wyglądało? 

Standardowe szkolenia z zakresu automatyki 

Standardowe metody szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej opierają się na osobistych, zaplanowanych programach szkoleniowych, zazwyczaj organizowanych przez dostawcę lub producenta. Stanowią one cenny dodatek do zestawu umiejętności pracowników, ale mają pewne ograniczenia. Są oferowane tylko w określonych godzinach, często wymagają podróży, uczestnik musi poświęć się całemu kursowi za jednym posiedzeniem, mogą być drogie. Aby zgromadzić wiedzę niezbędną do realizacji projektu, należy planować z dużym wyprzedzeniem, przerabiać materiał i mieć nadzieję, że pamięć i notatki będą wystarczające podczas realizacji. Ze względu na te ograniczenia, pracownicy często nie otrzymują szkoleń, które są pomocne. Nawet po odbyciu szkolenia często zapominają wiele informacji, gdy są one potrzebne. Podejście BOYB może pomóc, dając możliwość ?poznania? rzeczy, których wcześniej się nie nauczyliśmy. Jak? 

  • Czy kiedykolwiek planowałeś remont domu, miałeś problem z samochodem, zainteresowałeś się ogrodnictwem lub chciałeś poznać działanie najnowszego elektronicznego gadżetu? 
  • Czy poszedłeś do szkoły i uzyskałeś stopień naukowy w każdej z tych rzeczy, na wypadek gdybyś kiedyś potrzebował wykorzystać w praktyce wiedzę o nich? 
  • Gdybyś to zrobił, czy pamiętałbyś o tym, co powinieneś wiedzieć, kiedy nadszedłby czas realizacji? 

Czy ta wiedza byłaby nadal aktualna? 

Odpowiedzi na wszystkie te pytania brzmią niemal powszechnie ?nie?. Nikt nie ma dyplomu z każdej potrzebnej umiejętności życiowej, a jeśli ktoś by go miał, przypomnienie sobie informacji byłoby wyzwaniem. Ponadto informacje te byłyby prawdopodobnie przestarzałe w momencie, gdy byłyby potrzebne. 

Automatyzacja procesów szkoleniowych ? rok 2020 

Dwadzieścia lat temu większość ludzi prawdopodobnie zlecała te umiejętności innym osobom. Na przykład, można było zadzwonić do wujka, który jest hydraulikiem, aby zainstalował nowy kran. Dziś wielu z nas szuka porad w Internecie, rezerwując wujka do trudniejszych zadań. Na przykład, na YouTube znajdziemy tutoriale dla prawie każdego projektu usprawnienia domu, jaki można sobie wyobrazić. Wystarczy obejrzeć je przed wykonaniem projektu, aby sobie o nim przypomnieć. Zaawansowane planowanie nie jest potrzebne. 

Ten rodzaj ?szkolenia? BOYB staje się dostępny również dla zagadnień przemysłowych. Główni producenci automatyki tworzą krótkie filmy wideo pokazujące, ?jak to zrobić?, demonstrujące produkty, prezentujące przewodniki wyboru itp. Są one zazwyczaj specyficzne dla danego produktu i mają ograniczony zakres. Takie filmy raczej nie odnoszą się do niedociągnięć produktu lub negatywnych scenariuszy z życia wziętych. Uczelnie, osoby prywatne i inne organizacje zamieszczają również treści podchodzące do tematów z innych perspektyw, co będzie się rozwijać w ciągu najbliższych lat. 

Szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej w przyszłości

Zdolność szybkiego zrozumienia kontekstu i odniesienia oraz rozwój umiejętności to najbardziej prawdopodobne obszary rozwoju szkoleń typu BOYB, przeznaczonych dla profesjonalistów przemysłowych. Szybkie odniesienie dotyczy szkoleń, które pomagają komuś natychmiast. Zazwyczaj jest to krótki filmik, który pomaga osobie zajmującej się bardzo konkretnym zadaniem. Załóżmy, że programowalny sterownik logiczny (PLC) ?umiera? w jakimś elemencie automatyki. Program został zarchiwizowany, a na półce znajduje się zapasowy sterownik PLC, ale technik nie robi tego zbyt często i nie pamięta, jak załadować program. Przestoje w pracy automatyki mogą być bardzo kosztowne, dlatego ważne jest, aby naprawę wykonać jak najszybciej. Technik może przejrzeć podręczniki lub znaleźć kurs na żądanie na temat sterowników PLC, ale to może trochę potrwać. Najlepszym rozwiązaniem byłby szybki film na temat pobierania programów PLC do tego rodzaju sterownika PLC.

Dostęp do krótkich, konkretnych filmów wideo tego typu rozszerza możliwości pracownika w zakresie dzisiejszej pracy. Rozwój umiejętności i szkolenia BOYB będą prawdopodobnie koncentrować się na szerszych tematach, takich jak inspekcja wizyjna, Ethernet przemysłowy, programowanie PLC itp. Mogą one proponować równoległą ścieżkę szkolenia do tradycyjnych seminariów oferowanych osobiście przez producentów i dystrybutorów. Mogą być bardziej dostępne ze względu na mniejsze koszty, brak harmonogramu i ograniczeń geograficznych. Nie oferują praktycznego doświadczenia, jak szkolenia stacjonarne, dlatego oba podejścia do szkoleń będą się wzajemnie uzupełniać. Ludzie mogą być zachęcani do nauki i rozwoju we własnym tempie, w odpowiednim czasie i bez wydawania ostatnich oszczędności. Opracowanie materiałów szkoleniowych odpowiadających na bieżące i przyszłe potrzeby specjalistów automatyki przemysłowej, studentów i firm może również pomóc w procesie nauczania.


Jon Breen, założyciel/właściciel, Breen Machine Automation Services, partner merytoryczny Control Engineering.