Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

    Dynamiczny rozwój sytuacji gospodarczej istotnie wpływa na kondycję sektora motoryzacyjnego w Polsce. Poważne zagrożenie dla motoryzacji stanowią wzrost kosztów i drastyczne ograniczenie dostępu do kredytów, co jest m.in. powodem znacznego spadku popytu na samochody osobowe i dostawcze. Dodatkowo na sytuację w tej branży mają wpływ m.in. zmiany  w zakresie uregulowań prawnych, a w szczególności  w zakresie podatków. Takie są wnioski z konferencji ?Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. – kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na przyszłość? zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ).

    Sektor motoryzacyjny jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce oraz niekwestionowanym liderem eksportu. Udział branży w wartości sprzedanej przemysłu wynosi 9,5%. Zatrudnionych jest w niej 188 tys. osób. W Polsce działa ponad 900 firm z branży motoryzacyjnej, z czego 300 z udziałem kapitału zagranicznego. W minionym roku PAIIZ zakończyła sukcesem 13 projektów z tego sektora, co pozwoli na utworzenie ponad 3720 miejsc pracy. Należy wymienić m.in. takie firmy, jak: Gedia (wartość inwestycji 20 mln EUR, 350 miejsc pracy), ADPF (150 mln EUR, 700), Nidec Motors&Actuators (14,7 mln EUR, 500), Ford Werke GmbH (94 mln EUR, 800).

    W 2008 r. wyprodukowano ponad 864 tys. samochodów osobowych i prawie 127 tys. samochodów dostawczych, co oznacza o 14% więcej aut niż w 2007 (w sumie 992 tys. sztuk). W ubiegłym roku sprzedano natomiast ponad 378 tys. nowych samochodów – to o 9,3% więcej niż w 2007 r. Polska jest również jednym z czterech największych producentów autobusów w Europie. W 2008 r. wyprodukowano 4516 sztuk, a ich sprzedaż w stosunku do 2007 r. wzrosła prawie o 23% (1605 sprzedanych sztuk). Do największych producentów autobusów w Polsce należą fabryki: MAN, Solaris, Volvo, Scania, Autosan.

    Do końca 2008 r. sektor motoryzacyjny w Polsce rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Aktualnie PAIiIZ prowadzi 14 ważnych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski, projektów tej branży. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku ilość obsługiwanych inwestycji wyraźnie zmniejszyła się, co jest wynikiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

    Źródło zdjęcia: Automatica