Produkcja przemysłowa w lutym mocno w górę

    Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym 2011 r. o 3,5% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 10,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie w czwartek. Łącznie w okresie styczeń-luty br. wzrost wyniósł 10,1%.

    "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,4% w porównaniu ze styczniem br." – głosi komunikat GUS.

    Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 15,4% m/m i o 23,0% w ujęciu rocznym. Łącznie w okresie styczeń-luty br. wzrost wyniósł 17,6%.

    "W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych ? o 34,8%, wyrobów z metali ? o 29,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ? o 24,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ? o 24,4% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych ? o 16,7%" – czytamy dalej w komunikacie.

    Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ? o 12,0%, wyrobów farmaceutycznych ? o 6,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego ? o 6,1%, w produkcji napojów ? o 5,2% oraz maszyn i urządzeń ? o 4,1%, podał też GUS.