Pozycjonery ASTOR Green Welding

Linia K-positioners opiera się na koncepcji budowy modułowej, która daje możliwość łatwej
modyfikacji pozycjonera i dostosowania go do zmieniających się potrzeb produkcyjnych.