PowerFlex 755TM ? Multidrive ze zwrotem energii do sieci

System modułowy przemienników PowerFlex 755TM zaprojektowano jako rozwiązanie napędu wielu silników w oparciu o dwa główne elementy składowe: zasilacze z funkcją pracy generatorowej na wspólnej szynie DC z falownikami. Wspólna szyna DC umożliwia optymalne zwymiarowanie zasilania, tak, aby zużycie energii było ściśle dopasowane do wymagań aplikacji.

Zestawiając falowniki i zasilacze szyny w różnych kombinacjach parametrów znamionowych, można uzyskać optymalną konfigurację o dużej gęstości mocy w relacji do wymiarów instalacyjnych rozwiązania.

Redukuje wpływ zniekształceń zasilania od wyższych harmonicznych na sąsiadujące urządzenia elektryczne i sterownicze. Korekcja współczynnika mocy przyczynia się do ograniczenia kosztów energii.

Niski poziom zniekształceń zasilania wyższymi harmonicznymi w połączeniu z korekcją współczynnika mocy ogranicza konieczność przewymiarowywania systemu zasilania elektrycznego. Nasz system posiada także funkcjonalność podtrzymania zasilania w oparciu o rozwiązanie Active Front End pozwala na kontynuowanie pracy podczas większości rodzajów zakłóceń zasilania. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych wielofazowych transformatorów lub filtrów, a to oznacza mniejsze koszty okablowania, robocizny, instalacji i utrzymania. Wbudowane konstrukcyjnie w przemiennik podzespoły zapewniają zmniejszenie powierzchni instalacyjnej.

Do konfigurowania i programowania przekształtnika i falownika wystarczy jeden interfejs: oprogramowanie Studio 5000 Logix Designer lub Connected Components Workbench.
PowerFlex 755TM spełnia wymagania normy IEEE 519 (całkowite zniekształcenia wywołane wyższymi harmonicznymi nie przekraczają 5%).

Modułowa konstrukcja przemiennika ze wspólną szyną zasilającą umożliwia optymalizację konfiguracji i instalacji rozwiązania oraz zmniejszenie powierzchni montażowej.
Eliminuje to konieczność doprowadzania indywidualnego zasilania do każdego przemiennika. Pozwala znacznie skrócić czas instalacji oraz zmniejszyć koszty robocizny i oprzewodowania. Szyna Prądu stałego wbudowana w każdy moduł umożliwia łatwe podłączenie modułów sąsiednich. Wbudowana szyna sterowania zapewnia efektywną dystrybucję napięć pomocniczych 24 V, 240 V oraz opcjonalnego zasilania 120 V.

Zgrupowane zasilanie wielu silników zapewnia efektywność dystrybucji energii w trybach pracy generatorowej i silnikowej.

Skalowalny system modułowy pozwala na zastosowanie mniejszych przemienników PowerFlex 753 i PowerFlex 755 w systemie wspólnej szyny zasilającej.

Zakres dostępnych mocy przemiennika PowerFlex 755TM znajduje się w granicach 55 ? 4500kW. Całe rozwiązanie zawiera w sobie pole wyłącznikowe oraz filtry LCL, jest dostępne w dwóch wersjach IP21/IP54. Zawiera sprawdzone algorytmy sterujące pracą silnika TotalFORCE, strojenie adaptacyjne oraz funkcje LoadObserver, która pozwala na dostosowanie przemiennika do obciążenia i BusObserver regulująca napięcie na szynie DC.