Podsumowania i prognozy Grupy Bosch

  Osłabienie światowej koniunktury spowolniło dynamikę wzrostu Grupy Bosch na świecie. Wg wstępnych danych, obroty przedsiębiorstwa wzrosły w 2012 r. o 1,6%, do 52,3 mld euro. Umiarkowany wzrost obrotów oraz dodatkowe, wynoszące około 1 mld euro odpisy i straty spowodowane trudną sytuacją w branży fotowoltaiki znacząco wpłynęły na dochody Grupy. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wynosi wg wstępnych danych ok. 2% obrotu.

  – Sytuacja w roku 2012 nie zadowala nas, pomimo lekkiego wzrostu obrotów oraz korzystnych wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), mówi Volkmar Denner, prezes Grupy Bosch. Z tego względu w 2013 roku przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim pracować nad poprawą dochodowości, nie zaniedbując przy tym inwestycji w przyszły rozwój.

  Osłabienie światowej koniunktury było odczuwalne niemal we wszystkich obszarach działalności Grupy Bosch. W dziale Techniki Motoryzacyjnej większość segmentów rozwijała się pomyślnie. Szczególne sukcesy odnosił segment układów bezpośredniego wtrysku benzyny do silników benzynowych, który zwiększył obroty o 50%. Wyraźny spadek odnotował natomiast dział układów do silników Diesla, który mocno odczuł osłabienie rynku europejskiego oraz niską sprzedaż pojazdów użytkowych w Chinach. W dziale Techniki Przemysłowej na obrotach negatywnie odbiło się osłabienie w branży budowy maszyn oraz kolejny, tym razem 40% spadek cen w branży fotowoltaiki. Z kolei sprzedaż maszyn opakowaniowych dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego przebiegała zadowalająco. W dziale Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków odczuwalna była trudna sytuacja gospodarcza na południu Europy, która miała niekorzystny wpływ na rozwój działów branżowych Techniki Grzewczej oraz sprzętu AGD, reprezentowanego przez spółkę Bosch Siemens Hausgeräte.
  Obserwując rozwój w poszczególnych regionach, wyraźnie widoczna jest trudna sytuacja w Europie, gdzie poziom obrotów firmy spadł o 2% w porównaniu do roku poprzedniego. Zadowalająco kształtowała się sprzedaż w Ameryce Północnej, która odnotowała wzrost obrotów o 17%. Natomiast w Ameryce Południowej obroty spadły o 16% w porównaniu do roku poprzedniego. Region Azji i Pacyfiku odnotował umiarkowany wzrost w wysokości 5%.

  Dalszy wzrost zatrudnienia został w 2012 r. zahamowany i dopasowany do bieżących obrotów firmy. Liczba pracowników w Grupie Bosch na świecie zwiększyła się o nieco ponad 1%, do ok. 306 000 (na dzień 01.01.2013). W Niemczech zatrudnienie utrzymało się na niemal niezmienionym poziomie wynoszącym ok. 119 000 pracowników.

  W oparciu o aktualne analizy rynkowe, Bosch spodziewa się w 2013 r. globalnego wzrostu gospodarczego o 2,8%. Wiążą się z tym jednak znaczne ryzyka, w szczególności europejski kryzys zadłużenia, których nie uwzględnia obecna prognoza. Na tej podstawie Grupa Bosch liczy na nieco wyższy niż w tym roku wzrost obrotów w 2013 roku.