Platforma Avalon firmy Sensia sposobem na idealną transformację cyfrową w przemyśle naftowym i gazowym

Platforma automatyzacji i cyfryzacji umożliwia firmom uwolnienie potencjału zasobów 
w najkorzystniejszym tempie, skali i budżecie

Firmy z branży naftowej i gazowniczej zyskały możliwość łatwej i zindywidualizowanej cyfryzacji prowadzonej działalności dzięki nowej platformie automatyzacji Avalon firmy Sensia. Ta natywna platforma chmurowa przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora naftowo-gazowniczego stanowi skalowalne, kompleksowe rozwiązanie do realizacji strategii cyfrowych. Pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek niezbędne podczas budowy własnej platformy cyfrowej przez wybór i integrację technologii pochodzących od wielu dostawców. 

Sensia jest spółką joint venture należącą do Rockwell Automation i Schlumberger, która zajmuje wiodącą pozycję w branży automatyzacji produkcji, transportu i przetwarzania ropy naftowej i gazu.

Avalon to unowocześniona wersja platformy ConnectedProduction firmy Sensia. Nadal pełni tę samą funkcję: pomoc firmom z sektora naftowo-gazowniczego w rozwiązywaniu najważniejszych problemów przez cyfrowe połączenie prowadzonej działalności operacyjnej. Platforma została jednak udoskonalona w celu ułatwienia procesu cyfryzacji. 

Nowe i ulepszone funkcje stanowią wsparcie dla przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu produkcji i dystrybucji: 

  • Skalowanie na miarę potrzeb. Moduły platformy Avalon umożliwiają rozpoczęcie cyfryzacji na dużą lub małą skalę w zależności od czynników takich jak budżet i potrzeby firmy. Użytkownicy mogą na przykład początkowo skupić się na zasobach wymagających największej poprawy, a następnie dodawać moduły w celu rozszerzenia cyfryzacji na inne zasoby.
  • Łatwe wdrożenie. Podczas gdy wdrożenie platformy cyfryzacji złożonej z technologii wielu dostawców zajmuje często wiele dni, platformę Avalon można wdrożyć w ciągu zaledwie kilku godzin. To zasługa zastosowania automatyzacji procesu instalacji platformy.
  • Mniejsze nakłady inwestycyjne. Model „platforma jako usługa” umożliwia dokonywanie płatności za użytkowanie platformy w miarę jej rozwoju, wykorzystując budżet na wydatki operacyjne. Dzięki temu nie ma konieczności opłacania inicjatyw cyfrowych z nakładów kapitałowych.

„Wiele firm z branży naftowo-gazowniczej dąży do cyfryzacji działalności, lecz nie ma pewności, jakie wybrać podejście”mówi Saeed Adeli, kierownik ds. produktu w firmie Sensia„Platforma Avalon stanowi naturalny punkt początkowy. Umożliwia zmniejszenie ryzyka i nakładów pracy, zapewniając wszystko to, co jest niezbędne do cyfryzacji zarówno pojedynczych zasobów, jak i całego przedsiębiorstwa. Nie trzeba się borykać z wieloma platformami danych, licencjami, umowami serwisowymi czy planami działań dotyczącymi technologii, które prędzej czy później mogą generować problemy. Usprawnia to proces niezbędny do pomyślnej realizacji strategii cyfrowej w branży naftowo-gazowniczej”. 

Platforma Avalon jest otwarta i neutralna wobec dostawców. Dzięki temu można ją wdrożyć bez konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury, co pozwala na wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w cyfryzację. Umożliwia również przenoszenie aplikacji na platformę lub ich dostosowywanie do indywidualnych potrzeb w zakresie wizualizacji, alarmowania i raportowania.

Ponieważ platforma stanowi rozwiązanie agnostyczne, wdrożenie odbywa się w sposób najlepiej odpowiadający strategii cyfrowej użytkownika. Może być hostowana w chmurze lokalnej lub publicznej albo w chmurze firmy Sensia. Można również rozpocząć od określonej opcji chmury, a następnie przejść do innej.

Zabezpieczenia cybernetyczne platformy pomagają użytkownikom w ochronie ich danych i działalności. Środki te, np. szyfrowanie danych oraz stosowanie najniższych niezbędnych uprawnień użytkowników i usług, stosowane są w ramach podejścia do bezpieczeństwa opartego na warstwowej obronie w głąb.

Więcej informacji na temat platformy automatyzacji i cyfryzacji Avalon można znaleźć na stronie www.sensiaglobal.com/Sensia-Digital-Solutions/Avalon.