Online ekstra

Inne wyniki ankiety przeprowadzonej w roku 2004 przez Control Engineering/Reed Research Group, a dotyczącej wizyjnych systemów maszyn wykazują

  • 19% zapytanych inżynierów automatyków aktualnie  korzysta z usług integratorów systemów wizyjnych maszyn; jest to mniej więcej tyle samo co w wykazano w ankiecie przeprowadzonej w kwietniu roku 2003.  W ciągu najbliższych 12 miesięcy, 16% planuje korzystanie z usług integratora systemów wizyjnych (w porównaniu z 12% wykazanymi w roku poprzednim).
  • Na przestrzeni ubiegłego roku, firma Cognex (USA) sprzedała produkty maszynowych systemów wizyjnych dla 28% respondentów. Firmy  DVT oraz  Keyence dopełniają trójkę głównych dostawców zaopatrujących ten segment rynku; każda z nich sprzedaje swoje produkty jednej czwartej respondentów. Inni główni dostawcy to firmy takie jak:  Banner Engineering, Omron Electronics, oraz National Instruments.
  • Trzynaście  – to średnia ilość produktów z zakresu systemów wizyjnych maszyn, jaka została zakupiona przez każdego uczestnika ankiety w okresie ostatnich 12 miesięcy. Średnie wydatki na respondenta wyniosły w roku ubiegłym 131 933 USD.

Ankieta przeprowadzona przez Control Engineering wspólnie z Reed Research Group w roku 2004, na temat produktów z zakresu systemów wizyjnych maszyn składała się  z 14 pytań obejmujących: dane demograficzne, informacje o istniejących i zainstalowanych elementach, uaktualnieniach, migracjach, planach i potrzebach wymiany sprzętu, rozważanych nowych rozwiązaniach, oraz pożądanych cechach, jak również mile widzianych specyfikacjach integracyjnych. Respondenci reprezentowali 26 gałęzi przemysłu. Ponad połowa wywodziła się z sześciu obszarów takich jak produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych, komercyjnych, rolniczych i innych; pojazdy i urządzenia mechaniczne, przemysł spożywczy, plastik i guma, papier i masa papiernicza, oraz ? inne zastosowania przemysłowe i produkcyjne" jeśli chodzi o stanowiska zajmowane przez naszych respondentów, ponad 65% stanowili inżynierowie automatycy i/lub inżynierowie zajmujący się oprzyrządowaniem,  inżynierowie projektujący systemy, oraz prowadzący  prace badawczo – rozwojowe, inżynierowie produkcyjni, procesowi i inni, łącznie z tymi zajmującymi się produktami, oprogramowaniem oraz fabrycznymi systemami elektrycznymi i/lub elektronicznymi.

 

Zwiększa się globalny rynek maszynowych systemów wizyjnych

Globalny rynek dla – Uniwersalnych maszynowych systemów wizyjnych przeznaczonych dla przemysłu produkcyjnego na całym świecie – wzrasta w tempie 8.9% w skali roku – jak podaje ARC Advisory Group. Wartości rynkowe (w milionach USD) podane łącznie dla sprzętu, oprogramowania i obsługi serwisowej wynoszą:

2001 — 861.8;
2002 — 892.8;
2003 — 969.6;
2004 — 1,083.5;
2005 — 1,199.6; oraz
2006 — 1,319.4.

Przyczyny wzrostu obejmują chęć udoskonalenia jakości, i ujednolicenia (powtarzalności), obniżenie kosztów produkcyjnych, zwiększenie precyzji stanów magazynowych, zebranie większej ilości danych oraz zwiększenie wiarygodności produktu. Ponadto, inteligentne kamery wyposażone w zaawansowane  możliwości łączenia w sieć dodatkowo przyśpieszają ten wzrost. – donosi ARC . Firma sugeruje, że dostawcy zaopatrujący ten segment rynku powinni się zrzeszyć dla lepszej ekspansji globalnej, powinni połączyć zarządzanie wydajnością z rozwiązaniami systemów wizyjnych maszyn, zamienić producentów w użytkowników (większa sprzedaż) oraz zagwarantować łatwą integrację systemów wizyjnych ze strukturami przedsiębiorstw.