ÖLFLEX? HEAT 125 C MC

Przewody w izolacji z usieciowanego kopolimeru poliolefinowego służą do oprzewodowania
bądź przyłączania lamp, urządzeń grzewczych, szaf sterowniczych, rozdzielnic w maszynach, instalacjach i aparaturze, stosowane są też w systemach regulacji ruchu, budowie cewek, elektromagnesów, pomp, odlewniach ciśnieniowych, w technologii ogrzewania i chłodzenia.