OB-215

Moduł OB-215 przeznaczony jest do tworzenia logiki dla zautomatyzowanych systemów sterowania procesami technologicznymi.

Przeznaczenie:

OB-215 może być stosowany jako:
− zdalny miernik napięcia stałego (0 – 10 V);
− zdalny miernik prądu stałego (0 – 20 mA);
− zdalny miernik temperatury z możliwością podłączenia czujników NTC (10KB),
PTC 1000, PT1000 lub cyfrowego czujnika temperatury D18B20;
− regulator temperatury do urządzeń chłodniczych i grzewczych;
− licznik impulsów z zapisywaniem wyników w pamięci;
− “przekaźnik impulsowy” o prądzie przełączania do 8 А;
− konwerter interfejsu RS-485 – UART(TTL).
OB-215 zapewnia:
− sterowanie urządzeniami poprzez wyjście przekaźnikowe o mocy przełączania
do 1.84 kVA;
− śledzenie stanu styku (zwarty / rozwarty) na wejściu typu “styk
bezpotencjałowy”;

Interfejs RS-485 zapewnia sterowanie podłączonymi urządzeniami oraz odczyt
pomiarów z czujników poprzez protokół ModBus.
Parametry są ustawiane przez Użytkownika w Panelu sterowania za pomocą
protokołu ModBus RTU/ASCII lub jakiegokolwiek innego programu
umożliwiającego współpracę z protokołem ModBus RTU/ASCII.
Stan wyjścia przekaźnikowego, obecność zasilania urządzenia i wymiana danych
są sygnalizowane za pomocą wskaźników znajdujących się na panelu przednim