Nowości w ofercie Weinteka – Moduły analogowe z serii iR

Na początku roku 2018 Weintek wypuścił na rynek wysoko wydajne rozwiązanie: połączenie panela operatorskiego (HMI) z uruchomionym w nim runtimem CoDeSys (przez co w panelu zawrzeć możemy logikę sterującą) z modułami rozproszonych wejść/wyjść dyskretnych (jako interfejs dla programu sterującego zawartego w panelu). Rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez Klientów. By było bardziej uniwersalne do zastosowania w różnych przemysłowych aplikacjach, Weintek poszedł o krok dalej. Stworzył nowe moduły serii iR , którymi są we/wy analogowe oraz moduł pomiaru temperatury.

Seria iR oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności, które działają już w najprostszej konfiguracji. Dzięki temu jest w stanie uwolnić algorytm sterowania z wykonywania operacji, które dotychczas należało programować w sterowniku PLC. Nowe moduły analogowe z serii iR  to 4 modele dostosowane do różnych potrzeb:

iR-AI04-VI – analogowe wejścia (4 kanały)

iR-AQ04-VI – analogowe wyjścia (4 kanały)

iR-AM06-VI – analogowe wejścia + wyjścia (4 kanały wejściowe, 2 wyjściowe)

iR-AI04-TR – wejścia temperaturowe (4 kanały)

ANALOGOWE MODUŁY WEJŚĆ: ultradźwiękowy czujnik poziomu wody

Jako że poziom wody nigdy nie jest całkowicie ustabilizowany, odczyt jej stanu może być bardzo chwiejny. Może to skutkować fałszywym alarmem lub zainicjowaniem niepotrzebnych operacji i wszczęciem niepotrzebnych procedur. Wykorzystując funkcje filtra i tryb szybkiej konwersji, moduł wejść analogowych może szybko dostarczać stabilnych wartości. Wbudowany konwerter analogowo-cyfrowy błyskawicznie zmienia otrzymany sygnał analogowy w cyfrowe wartości. Funkcja wykrywania zerwania połączenia generuje alarmy, by personel mógł jak najszybciej dowiedzieć się o sytuacji i zareagować na nią. 

ANALOGOWE MODUŁY WYJŚĆ: kontrola ciśnienia

W systemie kontroli ciśnienia, który utrzymuje stabilne ciśnienie wody, moduły wejść analogowych używane są do zbierania danych z czujników ciśnienia. System, po wykonaniu obliczeń na danych wejściowych, dostarcza sygnał przez moduł wyjść analogowych do falownika, który z kolei steruje prędkością pompy. Równocześnie funkcja liniowego narastania wartości na wyjściu analogowym (miękkiego startu) może dostosować prędkość narastania sygnału wyjściowego, aby zapobiec problemom z uderzeniem hydraulicznym, skutecznie wydłużając żywotność systemu.  

MODUŁY WEJŚĆ TEMPERATUROWYCH: klimatyzacja

W systemie klimatyzacyjnym moduły temperaturowe mogą być wykorzystywane do odczytywania temperatury otoczenia. Odczytana wartość jest używana przez regulator PID sterownika PLC, który oblicza i generuje sygnał zadanej prędkości obrotowej, przesyłany poprzez wyjście analogowe do falownika i sprężarki w celu utrzymania stabilnej temperatury wewnętrznej. Wbudowany filtr cyfrowy może stabilizować odczyty temperatury, a moduł temperatury może generować alarm, gdy nastąpi odłączenie czujnika, aby personel mógł szybko zareagować i usunąć usterkę. 

OPROGRAMOWANIE EasyRemoteIO

Pozwala użytkownikom konfigurować i monitorować wszystkie produkty z serii iR. Jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Oprogramowanie może pomóc również w szybkiej nauce obsługi modułów analogowych z serii iR.

By dowiedzieć się więcej o parametrach nowych modułów, zajrzyj na stronę: http://bit.ly/seriaiR.

multiprojekt.pl