Nowe narzędzie IIoT demonstruje potencjał zdigitalizowanej pneumatyki

Przenośny inteligentny analizator pneumatyki marki AVENTICS™ (SPA, ang. Smart Pneumatics Analyzer) może szybko podłączyć się do maszyny użytkownika, aby pokazać zalety analizy danych dostępnych za pośrednictwem Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Emerson prezentuje narzędzie, które pomaga użytkownikom systemów pneumatycznych szybko i łatwo dostrzec potencjalne korzyści związane z integracją Przemysłowego Internetu Rzeczy – IIoT (ang. Industrial Internet of Things). Podłączając nowy inteligentny analizator pneumatyki marki AVENTICS do zasilania sprężonym powietrzem na maszynie, użytkownicy będą mieli możliwość uzyskania natychmiastowego obrazu oraz analizy kluczowych cech maszyny, takich jak zużycie sprężonego powietrza, czy też wszelkich możliwych wycieków.

„Digitalizując środowisko pneumatyczne, Smart Pneumatics Analyzer zapewnia użytkownikom możliwość bezpośredniego korzystania z zalet i potencjału aplikacji IIoT na ich maszynie w zaledwie kilku prostych krokach” – mówi dr Michael Britzger, Senior Manager Digital Transformation for Pneumatic Technologies w Emerson Automation Solutions. Przenośna obudowa analizatora posiada inteligentny monitor pneumatyki, układ przygotowania powietrza serii AS oraz tablet do wizualizacji danych na żywo. Eksperci firmy Emerson mogą w ciągu kilku minut pokazać użytkownikowi w jaki sposób może on skorzystać z danych obsługujących IIoT, aby uzyskać wgląd w swoją maszynę.

Monitor początkowo wykrywa stan pracy systemu, analizuje dane i przekazuje te przetworzone informacje użytkownikom. Podczas gdy inne rozwiązania gromadzą wszystkie dostępne dane i przesyłają je niefiltrowane, Smart Pneumatics Analyzer od firmy Emerson ocenia dane lokalnie i wykorzystuje je do generowania informacji o stanie systemu. Wszystkie dane z zaworów, a także z komponentów podłączonych do modułów we/wy w systemie zaworów są odczytywane do mikroprocesora i przetwarzane za pomocą algorytmów matematycznych. Algorytmy te opierają się na dziesięcioleciach doświadczenia w inżynierii i zastosowaniu produktów pneumatycznych marki AVENTICS.

Ciągłe monitorowanie stanu technicznego, zbieranie informacji odnośnie stanów roboczych i ich przewidywanie jako podstawa do przeglądów oraz czynności konserwacyjnych, oferuje bezpośrednie korzyści dla klientów korzystających z aplikacji IIoT. Ponieważ klienci mogą przewidzieć zużycie zanim doprowadzi to do przestojów maszyn, pozwalają one użytkownikom znacznie zwiększyć dostępność ich urządzeń oraz zredukować koszty konserwacji. Po osiągnięciu określonych limitów, elektronika może automatycznie wysyłać komunikaty do systemów ERP i MES, jak również do pracowników zajmujących się utrzymaniem ruchu lub z innych działów. Zebrane dane mogą również pomóc zoptymalizować efektywność energetyczną systemów pneumatycznych.

„Dla nas ważne jest, aby wspierać naszych klientów w procesie cyfryzacji – dodaje Britzger. „W oparciu o wyniki analizy wraz z naszymi klientami opracowujemy również inteligentne analizatory pneumatyki, szczególnie do ich zastosowań. Dzięki temu użytkownicy mogą doświadczyć i zastosować wartość dodaną IIoT dla siebie“. Oprócz możliwości diagnostyki maszyny przez ekspertów firmy Emerson na miejscu u klienta, analizator dostępny jest również do sprzedaży dla użytkowników, którzy chcieliby mieć to urządzenie w swoim zakładzie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.aventics.com/us/IoT


Emerson Automation Solutions
Fluid Control & Pneumatics
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
T. +48 22 458 92 88