Nowe czujniki optyczne o wydłużonym zasięgu pracy

R100-, R101- i R103- z nowymi czujnikami R200- i R201

Dzięki nowym modelom R200 i R201, nowo projektowane czujniki fotoelektryczne firmy Pepperl+Fuchs mogą pracować przy wydłużonym zasięgu pomiaru. Podobnie, jak w przypadku małogabarytowych serii R100, R101 i R103, oba nowe produkty zostały oparte na identycznej, fotoelektrycznej zasadzie działania. Są one większe i nadają się do specyficznych sytuacji montażowych. Obsługa jest intuicyjna i identyczna w przypadku wszystkich serii, a standaryzowane połączenie IO-Link za pośrednictwem najnowszych profili Smart Sensor zapewnia wygodną i niezawodną integrację.

Dzięki seriom R100, R101 i R103 oraz nowym modelom R200 i R201, wybór odpowiedniego czujnika jest łatwiejszy, a użytkownicy mogą korzystać również z maksymalnej elastyczności w każdym zastosowaniu i sytuacji montażowej. Jeśli chodzi o funkcje techniczne, nowe serie również oferują niezawodną technologię lasera DuraBeam i precyzyjną technologię Multi Pixel Technology (MPT) przy pomiarze odległości. Standardowa obsługa czujników wszystkich serii i jednolita zasada pomiaru oraz zastosowany interfejs IO-Link ułatwiają parametryzację podczas uruchamiania, a także przy zmianie funkcjonalności i wymianie na czujniki innych serii.

Identyczne zasady funkcjonalne

Nowe serie R200 i R201 oferują wszystkie funkcjonalności czujników fotoelektrycznych: pracę w trybie thru-beam, odbiciowym z filtrem polaryzacyjnym lub z identyfikacją obiektów przeźroczystych, pracę w trybie dyfuzyjnym, z tłumieniem tła i eliminacją pierwszego planu, w trybie bariery świetlnej z dwoma punktami przełączania oraz jako czujnik odległości.

Doskonała użyteczność 

Wszystkie serie charakteryzują się intuicyjną, identyczną zasadą parametryzacji. Szybkie i łatwe dostrajanie czujnika zapewnia wieloobrotowy potencjometr i przycisk, pracujące jako połączony element roboczy z trzema diodami LED do wizualizacji konfiguracji, statusu i diagnostyki. We wszystkich seriach użytkownik otrzymuje standaryzowaną funkcjonalność: parametryzacja czujnika thru-beam, odbiciowego i dyfuzyjnego dla serii R100, R101 i R103 odbywa się tak samo, jak w przypadku modeli R200 i R201. Dotyczy to również urządzeń pomiarowych z wieloma punktami przełączania oraz czujników odległości.


Źródło: Pepperl+Fuchs