Nowa wersja NI DIAdem 10.1 ułatwia automatykom pracę

Podczas seminariów o rejestracji danych firma National Instruments (NI) zaprezentowała nową wersję oprogramowania NI DIAdem 10.1. National Instruments daje inżynierom narzędzie, które sprawia, że przetwarzanie danych staje się wygodne.

NI DIAdem 10.1 jest oprogramowaniem zarządzającym danymi, począwszy od ich zaimportowania, poprzez filtrację, analizę, aż do wydobycia z nich informacji, ponadto pozwala na tworzenie raportów i wizualizacji wyników ? ale to już było.

Nowa wersja dodaje nową funkcjonalność, a mianowicie: lepsze zarządzanie danymi (NI DataFinder Server Edition); jeszcze szybsza i bardziej elastyczna wymiana danych (format plików TDM Streaming); automatyczna wizualizacja wszystkich zaimportowanych danych, wraz z możliwością ich edycji (dynamiczne tablice kanałów); oraz nowe możliwości w zakresie wizualizacji, np. przedstawienie danych w dogodnej dla użytkownika skali, obrót wykresów 3D o zadany kąt czy automatyczne tworzenie warstwy interpolacji 3D, tzw. characteristic diagram. To tylko podstawowe zmiany, aby ogarnąć całość proponujemy przejrzeć się dokładniej rozwiązaniu.

Komfort przetwarzania danych uzyskujemy dzięki takim funkcjom oprogramowania, jak:

  • szybkie oraz intuicyjne wyszukiwanie oraz lokalizacja danych; szybki dostęp do rozproszonych danych; praca analogiczna, jak z wyszukiwarką internetową, pozwalająca na dowolną manipulacje danymi pochodzącymi z różnych plików; ich wyszukiwanie wg wybranego klucza;
  • praca na ekstremalnie dużych plikach danych ? 100 miliardów punktów pomiarowych;
  • interaktywna inspekcja danych, czyli zestawienie i porównywanie danych z różnych pomiarów i symulacji; interaktywny zoom i scroll wzdłuż trendu danych, pozwalający na wyszukiwanie cech kluczowych oraz wybranie obszaru zainteresowania;
  • analiza danych; bogaty zestaw bibliotek funkcji matematycznych, począwszy od arytmetycznych i statystycznych, a skończywszy na analizie widmowej i czasowej sygnałów; możliwość wizualizacji wszystkich wyników;
  • tworzenie wielodokumentowych raportów w formacie HTML lub PDF;
  • automatyzacja analiz powtarzalnych dzięki VBScript; efektywność procesów wg indywidualnych potrzeb klienta;
  • importowanie plików danych TDM do Microsoft Excel.

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od środowiska LabVIEW DIAdem nie jest środowiskiem programistycznym. Aby korzystać z aplikacji DIAdem i jej skryptów użytkownik musi posiadać środowisko DIAdem. Pragnąc stworzyć niezależne oprogramowanie, można skorzystać z możliwości zaimportowania skryptów DIAdem do LabVIEW.

Trudno nawet sobie wyobrazić, czym byłby Internet bez wyszukiwarki internetowej, dlatego za najważniejszą różnicę między tą wersją a jej poprzedniczkami należy uznać NI DataFinder Server Edition, który podnosi efektywność zarządzania danymi.

Automatykom przestają być potrzebne umiejętności programowania, a kluczowym staje się obmyślenie sposobu wydobycia z danych użytecznej informacji.

Narzędzia stają się prostsze w obsłudze. Meritum staje się wiedzą o tym, co mierzymy i umiejętnością stworzenia algorytmu pozwalającego na korzystanie z informacji, jaką niosą ze sobą pomiary.

www.ni.com/poland

ce