Nowa platforma bezpiecznych wejść/wyjść poprawia komunikację w strefach niebezpiecznych

  Producenci i operatorzy przemysłowi są teraz w stanie włączyć poprzez sieć Ethernet/IP urządzenia pracujące w strefach niebezpiecznych do systemu Connected Enterprise, wykorzystując nową platformę z serii Allen-Bradley 1719 Ex I/O firmy Rockwell Automation. Dzięki platformie użytkownicy mają dostęp do danych z urządzeń kontrolno-sterujących oraz możliwość łatwiejszego sterowania operacjami technologicznymi w strefach niebezpiecznych.

  Stanowiąc element składowy rozproszonego systemu sterowania (DCS) PlantPAx firmy Rockwell Automation, moduły z serii 1719 Ex I/O pozwalają użytkownikom na monitorowanie operacji za pomocą wspólnej platformy, komunikującej się z systemem DCS i innymi systemami automatyki. Zapewnia to nieprzerwany przepływ informacji między zakładem produkcyjnym a przedsiębiorstwem.
  „Platforma z serii 1719 Ex I/O jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji wdrażających inteligentny proces produkcji i mających zamiar przekształcić w kapitał, potencjał swoich własnych danych w systemie Connected Enterprise”, powiedział Andrzej Skowronek, Field Business Leader w firmie Rockwell Automation. „Interfejs EtherNet/IP platformy i wykorzystanie protokołu HART 7 pozwala użytkownikom na znacznie łatwiejsze wprowadzanie w realnym czasie danych z urządzeń i czujników do systemu PlantPAx.”
  Nowa platforma we/wy jest zintegrowana ze środowiskiem projektowym Rockwell Software Studio 5000. Dzięki temu możliwe jest uproszczenie interakcji z użytkownikiem oraz skrócenie czasu konfiguracji. Oprócz tego adapter DLR sieci EtherNet/IP umożliwia pracę w topologii pierścienia DLR (co wpływa na wzrost odporności sieci), a dodatkowe zaciski N+1 zapewniają redundancję zasilania.
  Rozproszona platforma we/wy posiada certyfikację dla montażu w strefach zagrożenia klasy I, grupy 2 (Ameryka Północna) oraz globalnie w strefie 2 (Zone 2). Jako bezpieczne urządzenie we/wy może być ona łączona z urządzeniami kontrolno-sterującymi pracującymi w strefach niebezpiecznych klasy I, grupy 1 (Ameryka Północna) i globalnie w strefie 1 (Zone 1).
  Dostępne są trzy modele obudowy, zapewniające skalowalność przy zastosowaniu od 8 do 45 modułów we/wy w pojedynczym adapterze. Po uruchomieniu funkcja RIUP (demontaż i instalacja pod napięciem) pozwala użytkownikom na wymianę modułów i tworzenie połączeń w czasie pracy, jeżeli system użytkowany jest w atmosferze niewybuchowej. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie elastyczności robót konserwacyjnych i wydłużenie efektywnego czasu pracy.
  Platforma we/wy pracuje w szerokim zakresie temperatur i jest używana gałęziach przemysłu, które użytkują materiały niebezpieczne. Wykorzystuje się ją m.in. w przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego, technologiach biologicznych, przemyśle farmakologicznym oraz przemyśle spożywczym.
  Źródło: Rockwell Automation