Niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego

Przewidywany, gwałtowny rozwój niemieckiego rynku narzędzi do spawania laserowego wynika z trzech głównych powodów:

  • aktualni użytkownicy znacznie zwiększają poziom wykorzystania narzędzi laserowych w specyficznych aplikacjach; dodatkowo znacznie wzrósł poziom konkurencyjności wśród firm, operujących w ramach tych samych obszarów aplikacyjnych;
  • rozszerzenie spektrum możliwych aplikacji dla istniejących technologii;
  • opracowywanie nowych technologii dla aplikacji, które są źródłem ich powstania.

Te trzy powody, zebrane w jedną całość, znacznie rozszerzają obszar zastosowań narzędzi laserowych, promując w tenże sposób rynek, prowadzącdo jego gwałtownej ekspansji.
Firma Frost&Sullivan zauważa, że niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego zanotował w ciągu roku dochód na poziomie 357,7 milionów USD. Zakłada się, że do roku 2011 zostanie osiągnięty poziom 481,1 milionów USD.
Obecni użytkownicy narzędzi do spawania laserowego rozszerzają spektrum aplikacji, narzędzia te wykorzystujących. Zyski na rynku, wynikające z takiego podejścia stają się coraz bardziej zauważalne. Spodziewa się, że już niebawem trend ten jeszcze bardziej pozytywnie wpłynie na poziom przychodu.
– Chociaż producenci samochodów, jako pewna grupa, są bardzo pomocni we wprowadzaniu pionierskich technologii, ciągle spawają jedynie znikomą część metali z użyciem technologii laserowej, ciągle poszukując jakichś nowych, wydajnych technologii – dodaje Titus Hocevar, analityk z firmy Frost&Sullivan. – Przemysł motoryzacyjny jest wprost wymarzonym obszarem przemysłu dla stosowania laserowych narzędzi do spawania. Użytkownicy rozszerzają spektrum zastosowań technologii zarówno poprzez nowe aplikacje, wykorzystujące istniejące technologie, jak i poprzez implementację nowych technologii w znanych i dobrze opracowanych aplikacjach.
Rzetelne rozpoznanie możliwości zastosowania istniejących technologii w zupełnie nowych aplikacjach bardzo dobrze wpływa na rozwój rynku. Instytuty badawcze, integratorzy systemów współpracują z producentami oraz użytkownikami końcowymi – w celu uzyskania lepszych wyników, objawiających się przykładowo rozszerzeniem sektorów przemysłu, w których zastosowanie mogą znaleźć spawarki laserowe.
Badania nowych technologii dla nowatorskich aplikacji dodatkowo napędza rynek. Podczas gdy wiele z technologii jest aktualnie na etapie rozwoju, przewiduje się, że będą one mieć olbrzymi wpływ na kształt rynku w latach 2005-2011.
Rozwój nowych produktów oraz poprawa jakości źródeł laserowych, sposobu przekazywania wiązki lasera oraz obsługi urządzeń laserowych ogólnie bardzo wzmacniają pozycję narzędzi laserowych, wykorzystywanych w określonej branży. Kosztem implementacji technologie przenoszą się na bardziej akceptowalne poziomy (technologie są bardziej przydatne do praktycznego wykorzystania). Zyski zarówno z nowych technologii, jak i rozwijania oraz poprawiania już istniejących z pewnością znajdą odzwierciedlenie w coraz większej liczbie aplikacji, wykorzystujących lasery.
Dodatkowo, poza branżą samochodową (obecnie największym odbiorcą narzędzi do spawania laserowego w Europie), bardzo wiele sprzętu tego typu znajdzie zastosowanie w przemyśle ciężkim (przykładowo w kolejnictwie czy produkcji stali). Potencjalnie znaczący wzrost poziomu wykorzystania takich urządzeń spodziewany jest w procesie budowy statków; przy czym zauważalne jest również duże zapotrzebowanie ze strony przemysłu lekkiego, jak przemysł elektroniki i wyposażenia medycznego.
– Podczas gdy nowa generacja źródeł laserów charakteryzuje się wieloma niejednoznacznościami działania, lasery przewodowe oraz lasery dyskowe będą konkurować w przyszłości, w dziedzinie zapotrzebowania w budowie narzędzi do spawania laserowego – zauważa pan Hocevar. – Nowe typy laserów będą w pewnym zakresie zagarniać część zysków, przynoszonych aktualnie przez istniejące rozwiązania. Realizując nowe aplikacje, w których tradycyjne źródła laserów mogą jeszcze konkurować pod względem łączenia rozwiązań w jednej aplikacji, nowe alternatywne lasery nie mają tak dużej siły przebicia.
Niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego jest częścią konsorcjum nazwanego Welding Subscription, konsorcjum, na które składa się również: włoski rynek narzędzi do spawania laserowego, europejski rynek narzędzi do spawania laserowego oraz firma Emerging Opportunities na rosyjskim oraz ukraińskim rynku narzędzi i wkładek do spawania. Wszystkie badania zawarte w planie działania konsorcjum zawierają szczegółowe informacje na temat możliwości i trendów rozwoju poszczególnych rynków. Wszystkie badania podlegają również wieloetapowej ewaluacji, przeprowadzanej wśród uczestników rynku. Wywiady te dostępne są dla prasy.