Nie tak trudno znaleźć dobrego integratora

Ale wybranie najlepszego kandydata do integracji systemu może być wyzwaniem.

Zatrudnienie właściwego integratora systemów do realizacji projektu automatyzacji może zdecydowanie zwiększyć szansę realizacji w wyznaczonym terminie oraz w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu. Jeśli realizacja pierwszego projektu zostanie uwieńczona sukcesem, ponowne zatrudnienie tego samego integratora do realizacji kolejnego projektu będzie już łatwą decyzją.

Niestety, nie tak łatwo wybrać integratora za pierwszym razem. Nie wszyscy integratorzy są sobie równi. Niektórzy specjalizują się w konkretnych gałęziach przemysłu, inni w pewnych rodzajach techniki; a jeszcze inni są po prostu bardziej kompetentni od pozostałych.

Najlepszy wybór zależy od bardzo dużej liczby szczegółów, ale w procesie podejmowania decyzji zazwyczaj ocenia się wymogi projektu, znajduje integratorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wybiera najlepszego kandydata.

 

Oszacowanie potrzeb

Rozpoczęcie od oszacowania personelu niezbędnego do realizacji projektu znacznie upraszcza fazę poszukiwania i dokonywania wyboru. Niestety, trudno to wykonać, ponieważ każdy projekt jest jedyny w swoim rodzaju. Oto kilka typowych kwestii, jakie należy brać pod uwagę:

 •  Czy opracowano już najlepsze rozwiązanie, czy też oczekuje się, że zaproponuje je integrator?
 • Czy realizacja projektu będzie wymagać zastosowania sprzętu określonego rodzaju?
 • Kto będzie odpowiedzialny za wybór i zakup sprzętu? l Kto będzie odpowiedzialny za instalowanie i odbiór sprzętu – integrator, personel inżynieryjny zleceniodawcy, podwykonawca czy wymienione osoby wspólnie?
 • Kto będzie zarządzał projektem?
 • Czy wymagania zakładu lub projektu ograniczą geograficzną lokalizację integratora?
 • Jakim wymogom harmonogramu będzie musiał sprostać integrator? 
 • Czy zleceniodawca będzie wymagał od integratora doświadczenia w podobnych aplikacjach czy technice?
 • Czy konieczne będzie, aby integrator miał doświadczenie w zakresie procesu automatyzowanego w ramach realizowanego projektu?

 Szczególną uwagę należy zachować, przyjmując doświadczenie integratora jako jedno z kryteriów wyboru. Często dyrektorzy zakładów na wczesnym etapie decydują, że chcą współpracować z integratorami, którzy realizowali podobne projekty w ich gałęzi przemysłu. Wielu jednak integratorów potrafi przełożyć doświadczenie zdobyte w podobnych gałęziach przemysłu, a może nawet wprowadzić do projektu nowe pomysły, owocujące lepszymi rozwiązaniami.

Innym typowym błędem jest zaczynanie od kwestii cenowych. Zbyt często dyrekcja zakładu, decydując się na zatrudnienie najtańszego oferenta, dostaje dokładnie to, czego chciała. Większość doświadczonych integratorów zdaje sobie sprawę, że w ostateczności zwrot z inwestycji będzie dla klienta ważniejszy niż zaoferowanie najtańszego rozwiązania. Niektórzy integratorzy, którzy znają wartość swoich usług, decydują się na przystępowanie do przetargu, nawet jeśli klient informuje na wstępie, że niska cena jest głównym kryterium wyboru.

 

Poszukiwanie kandydata

Znalezienie integratorów systemów, którzy zaprezentują swoje oferty na realizację projektu to stosunkowo proste zadanie. Większość dostawców automatyki z chęcią przedstawia swoje referencje. W końcu to im powinno zależeć, żeby ich produkty były zainstalowane we właściwy sposób. Wielu dostawców utrzymuje bardziej lub mniej formalne związki z integratorami systemów, którzy zostali przez nich przeszkoleni i na bieżąco korzystają z technicznego wsparcia. Inni są w stanie sami zaoferować usługi z dziedziny integracji systemów.

Również lokalni dystrybutorzy mogą przedstawić swoje referencje lub zaproponować usługi współpracujących z nimi inżynierów, szczególnie jeśli projekt będzie dotyczyć oferowanych przez nich linii produktów. Dyrektorzy innych zakładów mogą polecić integratorów, którzy z powodzeniem zrealizowali ich własny projekt z zakresu automatyzacji, chociaż akurat to rozwiązanie może nie przynieść spodziewanych rezultatów w konkurencyjnych gałęziach przemysłu, gdzie numer telefonu dobrego integratora jest dobrze strzeżonym sekretem handlowym.

Najprawdopodobniej najbardziej skutecznym narzędziem wyszukiwania odpowiedniego kandydata są rozmaite wyszukiwarki internetowe, specjalizujące się w integratorach systemów. Control Engineering Polska opublikował w sieci Informator „Integratorzy systemów w automatyce”, który wymienia ponad 400 integratorów, klasyfikując ich według obsługiwanych przez nich gałęzi przemysłu, specjalności inżynieryjnych, jak również obszaru działania. Więcej informacji na temat informatora można znaleźć na stronie www.controlengpolska.com/informator.

 

Wybór kandydata

Podczas dokonywania ostatecznego wyboru zazwyczaj rozpatrywane są referencje każdego kandydata oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu. Referencje dotyczą zazwyczaj czterech kategorii: profesjonalizmu, znajomości techniki, aplikacji oraz danej gałęzi przemysłu.

Kompetencje profesjonalne obejmują procesy i metodologie niezbędne do skutecznego wdrażania projektów z zakresu integracji systemów. W ocenie tych aspektów może pomóc przeprowadzanie wnikliwych rozmów z kandydatami, odwiedzanie ich placówek, sprawdzanie referencji oraz ocenianie zdolności. Z kolei sami integratorzy mogą dowieść swoich kompetencji zawodowych, przechodząc proces audytowania CSIA w celu osiągnięcia statusu członka.

Kompetencje techniczne dotyczą umiejętności niezbędnych w pracy ze sprzętem i oprogramowaniem, jakie są wymagane do realizacji projektu. Wzięci integratorzy zatrudniają wykwalifikowany i doświadczony personel, który potrafi pracować na sprzęcie produkowanym przez różnych dostawców. Wielu dostawców automatyki organizuje specjalne szkolenia dla współpracujących z nimi integratorów systemów i certyfikuje ich kompetencje techniczne dla konkretnych produktów. Kompetencje w dziedzinie aplikacji to wiedza posiadana przez integratora w takich dziedzinach, jak: sterowanie procesami, zarządzanie wsadami, inżynieria ds. jakości oraz monitorowanie produktów. Tego typu umiejętności mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Doświadczenia przemysłowego nabywa się poprzez realizację wielu projektów w różnych gałęziach przemysłu. Integratorzy systemów automatyzacji mają skłonność do skupiania się na konkretnych gałęziach przemysłu, w szczególności na przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym, transportowym i przeładunkowym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym czy komunalnym.

 

Metoda dokonywania wyboru

Jeśli chodzi o porównywanie kompetencji i doświadczenia integratora do wymogów konkretnego projektu, pomocna może okazać się CSIA. Organizacja ta opracowała system oceniania, oparty na metodologii analizowania decyzji Kepner-Tregoe, w skrócie KT.

Podstawową zasadą jest przyporządkowanie względnego priorytetu każdemu kryterium wyboru, określonemu podczas fazy oszacowywania potrzeb, a następnie ocenienie każdego kandydata według tych kryteriów. Można to wykonać, przechodząc przez dziewięć etapów opisanych w formularzu oceny integratora. Etapy te są następujące:

 1. Określenie celu. Krótki opis, co ma być celem analizy decyzji. Przykład: wybranie integratora systemów, który będzie najlepszy dla projektu w browarach Żywiec.
 2. Lista kryteriów. Określenie kryteriów wyboru wynikających z oszacowania potrzeb firmy. Przykład: projekt wymaga umiejętności zarządzania wsadami, doświadczenia w przemyśle browarniczym oraz lokalizacji w okolicach Żywca. 
 3. Klasyfikacja kryteriów. Rozróżnienie kryteriów obowiązkowych i tych, które byłyby mile widziane. Przykład: kandydaci powinni posiadać umiejętności w zakresie zarządzania wsadami, a ich biuro musi znajdować się w promieniu nie większym niż 100 km od Żywca. 
 4. Nadawanie priorytetów kategoriom elementów mile widzianych. Każdy element należy ocenić pod względem znaczenia dla projektu w skali od 1 do 10. Przykład: umiejętności zarządzania wsadami są bardzo ważne (9), doświadczenie w przemyśle browarniczym dość ważne (5). 
 5. Ocenianie kandydatów według kryteriów obowiązkowych. Określenie, którzy kandydaci spełniają kryteria obowiązkowe. Przykład: firma Acme Integrators znajduje się w odległości 80 km (+), firma Best Integrators znajduje się w odległości 150 km (+), firma Control Integrators znajduje się w odległości 210 km (-). 
 6. Ocenienie pozostałych kandydatów w kategorii „mile widziane”. Ocena pracy każdego kandydata w każdym z wytypowanych obszarów w skali od 1 do 5. Przykład: firma Acme Integrators dysponuje minimalnym doświadczeniem w zakresie zarządzania wsadami (2), ale ma pewne doświadczenie w przemyśle browarniczym (3). Umiejętności firmy Best Integrators w zakresie zarządzania wsadami są doskonałe (5), ale bardzo małe jest doświadczenie w przemyśle browarniczym. 
 7. Obliczenie wyniku sumarycznego dla każdego kandydata. Wyniki każdego kandydata należy porównać według kategorii priorytetów. Przykład: wynik sumaryczny firmy Acme Integrators to 9 x 2 + 5 x 3 = 33. Wynik sumaryczny firmy Best Integrators to 9 x 5 + 5 x 1 = 50 
 8. Oszacowanie ryzyka. Następnie należy określić, jakie ryzyko wiąże się z wybraniem każdego kandydata i oszacować, czy ryzyko to znajduje się w bezpiecznym przedziale. Przykład: należy dokładnie sprawdzić projekt przygotowany przez firmę Acme Integrators, ponieważ ich doświadczenie w zakresie aplikacji jest minimalne. Trzeba być przygotowanym na błyskawiczne wprowadzenie firmy Best Integrators w specyficzny świat skutecznego warzenia piwa. 
 9. Podejmowanie ostatecznej decyzji. Należy wybrać kandydata, który oferuje najlepsze rozwiązanie, a jego wyniki znajdują się w zakresie pomiędzy najlepszym a dopuszczalnym, oraz takiego, dla którego można zmniejszyć oszacowane ryzyko. Przykład: jeśli da się nauczyć pracowników firmy Best Integrators tego, co powinni wiedzieć o sztuce warzenia piwa, należy ją wybrać do projektu.

Więcej informacji na temat systemu oceniania CSIA oraz możliwości zastosowania go do podejmowania decyzji wymagających bardziej szczegółowych analiz, o bardziej skomplikowanych kryteriach, można znaleźć w publikacji „Przewodnik po integratorach systemów – współpraca i kryteria wyboru”, sporządzonej przez CSIA.

Informator „Integratorzy systemów w automatyce” – www.controlengpolska.com/informator