National Instruments – Przemysłowe, wysoko wydajne kontrolery PXI i VXI typu rack

Inżynierowie testujący mogą znacząco zredukować czas  poświęcony testom dzięki wysokowydajnemu procesorowi dostępnemu w nowym kontrolerze PXI i VXI firmy National Instruments.
Kontrolery NI PXI-8350 i NI VXI-8350 typu rack oferują procesor 3 GHz Pentium 4 z HT i do 4 GB dwukanałowej pamięci operacyjnej (DDR). W dodatku nowe kontrolery łączą rozszerzony zestaw urządzeń zewnętrznych, jak szybki dysk twardy SATA, gigabitową kartę sieciową i USB 2.0 w jednym module dla łatwiejszej integracji systemu. Dzięki kombinacji bogatego oprogramowania z wyjątkową mocą obliczeniową i wydajnych urządzeń zewnętrznych kontrolery NI PXI-8350 i NI VXI-8350 są idealne dla aplikacji testujących produkcję, które wymagają intensywnej analizy danych i strumieniowego zapisu na dysku. Nowe kontrolery typu rack zajmują tylko 1U w standardowej 19? szafce. Kontroler NI PXI-8350 zawiera kompletny zestaw kabli do zdalnej kontroli MXI-4 PXI, a kontroler NI VXI-8350 zawiera zestaw MXI-2 VXI dla obudowy VXI. Dzięki możliwości połączenia z PXI, VXI, Ethernetem, USB, interfejsem szeregowym i GPIB (poprzez USB) kontrolery typu rack są idealnymi centralnymi węzłami kompletnego systemu testowego.
Kontrolery te są dostępne z zainstalowanym systemem Windows XP. W prosty sposób integrują się z różnym oprogramowaniem, jak graficzne środowisko programowania NI Lab-View, NI LabWindows/CVI oraz oprogramowanie do zarządzania testami NI TestStand. www.ni.com/poland