Michell Instruments – Jakość z założenia ? Ceramiczny Czujnik Wilgotności

W najnowszym Ceramicznym Czujniku Wilgotności firma Michell Instruments zastosowała najnowocześniejsze rozwiązania. Czujnik ten spełnia wymagania wszystkich użytkowników ? od technicznych aż do łatwej produkcji oraz serwisowania.
Wszystkie urządzenia impedancyjne firmy Michell Instruments używają zaawansowanego Ceramicznego Czujnika Wilgotności. To czujnik impedancyjny punktu rosy najnowszej generacji. Zapewnia szybkie wyniki pomiaru oraz wysoki poziom ich powtarzalności, utrzymując stabilność i odporność na zanieczyszczenia badanego gazu.
Wyniki pomiarów przeprowadzanych za pomocą czujnika zależą od adsorpcji pary wodnej do porowatej części czujnika (nieprzwodzącej), która znajduje się między dwiema głównie ceramicznymi warstwami przewodzącymi. Aktywna warstwa czujnika (część ceramiczna) jest cieńsza nić jeden mikron (jedna milionowa metra), a porowata część pozwalająca na przeniknięcie pary wodnej do czujnika ma grubość poniżej 0,1 mikrona. Dodatkowo czujnik jest umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej w celu jego ochrony przed zanieczyszczeniami oraz ze względu na duże rozczłonkowanie.
Czujnik firmy Michell Instruments został sprawdzony w wielu zastosowaniach ? od czystego gazu do procesów korozyjnych. Czujnik wytrzymuje nawet najbardziej ekstremalne warunki (otoczenie kwasowe), w których nie dają sobie rady inne czujniki ? na przykład gdy stężenie siarczku wodoru wynosi 100%. Czujnik ten można łatwo i bezpiecznie wyczyścić w przypadku zanieczyszczenia go substancjami stałymi, oleistymi lub innymi płynami. Do czyszczenia stosuje się wodę destylowaną, a także rozpuszczalnik o wysokim stopniu czystości (np. aceton). Polecany przez Michell Instruments proces czyszczenia czujnika nie zniszczy go ani nie wpływa na dokładność jego kalibracji.
Ceramiczny Czujnik Wilgotności nie tylko doskonale radzi sobie z wysokim ciśnieniem badanego gazu, ale również z jego nagłymi zmianami. Niektóre mniej wytrzymałe czujniki punktu rosy uległyby uszkodzeniu wskutek nagłego przyrostu ciśnienia lub jego spadku, co spowodowane jest zastosowaniem metod konstrukcji niższej rangi. Opisywany czujnik wilgotności firmy Michell Instruments jest tak skonstruowany, że nagła zmiana ciśnienia o zakres limitu 30 MPa(300 barów) nie spowoduje uszkodzeń.
Wszystkie Ceramiczne Czujniki Wilgotności można kalibrować w pełnym zakresie punktu rosy, od ?100 do +20°C. Są także wyposażone w nowoczesny komputer kontrolujący źródło wilgotności za pomocą wielu operacji monitorujących przepływ. Każdy czujnik jest kalibrowany na poziomie 10°C punktu rosy, z dokładną kalibracją danych wprowadzanych i przechowywanych w pamięci procesora. Gwarantuje to dokładność obu kalibracji. Takie rozwiązania pozwalają na utrzymanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi jakości pomiaru. www.michell.com.pl