Eaton przejmuje Powerware od firmy Invensys za 560 mln dolarów

18 maja 2004 r.

Eaton Corp. uzgodniła zakup za kwotę 560 milionów dolarów firmy Powerware Corp., wchodzącej w skład Invesys, zajmującej się systemami zasilania sterowników programowalnych. Transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2004 roku, po zakończeniu wymaganego regulaminem przeglądu stanu firmy i zatwierdzeniu przez radę akcjonariuszy.

Firma Powerware produkuje układy zasilania ciągłego, produkty zasilania wykorzystywane w układach na prąd stały oraz akcesoria do układów zasilania. Przewidywany przez firmę dochód, od marca 2003 do końca marca 2004, wynosił 775 milionów dolarów. Produkty, rozwiązania i usługi oferowane przez firmę mają wiele zastosowań handlowych, przemysłowych i w sektorze rządowym.

Według dyrektora firmy Eaton Corp., A. M. Cutlera, zakup Powerware umożliwi wprowadzenie nowych produktów i rozwiązań, dzięki renomie i wykorzystaniu szerokiej sieci dystrybucji firmy Eaton.

Randy Carson, wiceprezes firmy Eaton i dyrektor Wydziału Elektrycznego dodaje: ? Powerware zwiększy zdolność firmy do spełniania coraz wyższych wymagań klientów, dotyczących zmniejszania czasu przestojów i zwiększania wydajności. Dzięki zakupowi Eaton będzie w stanie dostarczać użytkownikom kompletne rozwiązania w dziedzinie zasilania, obejmujące: dystrybucję energii elektrycznej, dostarczanie awaryjnych źródeł zasilania, sterowanie rozdziałem energii i kontrolę jej zużycia.

Powerware, z siedzibą w Raleigh, w stanie North Carolina (USA), dostarcza produkty oraz świadczy usługi dla producentów komputerów, przedsiębiorstw przemysłowych, organizacji rządowych, firm telekomunikacyjnych, organizacji służby zdrowia i wielu innych instytucji.

W swojej ofercie firma posiada pełną gamę produktów związanych z zasilaniem prądem trójfazowym i jednofazowym oraz prądem stałym, oprogramowanie do sterowania poborem energii elektrycznej, systemy kontroli zużycia energii, usługi integracyjne oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Według A.M. Cutlera zakup Powerware powinien zaowocować znacznym zwiększeniem zysków począwszy od 2004 roku oraz wzrostem wartości akcji firmy.