Napędy silników: nowe produkty i rozszerzenia starych

Wostatnim okresie producenci napędów silników uaktualnili i rozszerzyli swoją ofertę. Firma Emerson Industrial Automation-Control Techniques wyprodukowała nowy typoszereg napędów, ABB wprowadziła nowy niskonapięciowy napęd ACS550, Siemens rozszerzył możliwości modelu MicroMaster, a firma Rockwell Automation rozszerzyła zakres mocy i wprowadziła nowe funkcje do serwonapędu Kinetix 6000. Poniżej podajemy wybrane informacje na temat każdego z tych modeli.

Rys. Nowy napęd Unidrive SP firmy Emerson Industrial Automation-Control Techniques

 

Nowy typoszereg napędów Unidrive SP firmy Emerson Industrial Automation-Control Techniques o mocach do 90 kW

W październiku 2002 roku firma Emerson-Control Techniques wprowadziła na rynek uniwersalny napęd Unidrive SP o zakresach mocy od 0,75 kW do 30 kW. Obecnie rozszerzyła ofertę o typoszereg do mocy 90 kW. Typoszereg napędów charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań ? tzw. Platformą Aplikacyjną.

Poprzez łatwą zmianę parametrów napęd może pracować w pięciu trybach: U/f, wektorowej otwartej i zamkniętej pętli, w trybie serwo oraz zwrotu energii do sieci z kontrolą współczynnika mocy.

Uniwersalną Platformę Rozwiązań Unidrive SP charakteryzują następujące parametry:

? Globalny zakres napięć zasilania od 200 do 600 V;

? Trzy uniwersalne gniazda do opcjonalnych modułów:

  • modułu aplikacyjnego ? sterownika PLC czasu rzeczwistego;
  • modułu dodatkowych We/Wy;
  • modułów komunikacji: Profibus DP, DeviceNet, CANopen, Interbus;
  • modułu drugiego enkodera;

 

? Uniwersalne panele sterujące LED lub LCD dla całego typoszeregu napędów;

? Modbus RTU do diagnostyki i sterowania;

? 48 V wejście DC do awaryjnego zasilania wind i maszyn;

? 24 V wejście DC do awaryjnego zasilania obwodów kontrolno-sterowniczych;

? Uniwersalne wejście enkoderowe dla 14 typów enkoderów (łącznie z enkoderem Sin-Cos i SSI);

? Funkcja Nadrzędnej Blokady spełniająca normę EN 954-1 kat. 3 dotyczącej bezpieczeństwa maszyn;

? SmartCard do uruchamiania, kopiowania i archiwizacji parametrów;

? Możliwość pracy w systemach sterowań scentralizowanych i rozproszonych;

? wewnętrzny filtr EMC zgodny z EN61800-3, ?drugie środowisko?.

 

Wszystkie te elementy pomagają projektantowi i wykonawcy obniżyć koszty całej aplikacji oraz zwiększyć szybkość działania i niezawodność systemu.

 www.controltechniques.com

tel. (022) 458 92 06

Przemienniki częstotliwości ACS550 o mocach od 0,75 do 355 kW

Nowy niskonapięciowy przemiennik częstotliwości firmy ABB dostarcza użytkownikowi nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wysokich parametrów pracy i rozbudowanych funkcji programowych. Konstrukcja urządzenia umożliwia bardzo prosty dobór napędu, jego instalację i konfigurację, co redukuje koszty wdrożenia aplikacji i czas instalatorów. Napęd ten w całym zakresie mocy posiada identyczne interfejsy użytkownika i procesu, jednakowe magistrale komunikacyjne, narzędzia programowe do wymiarowania, uruchamiania i konserwacji oraz wspólne części zamienne. Standardowe napędy ABB posiadają szeroki zakres zastosowań. Przemienniki te mogą być użytkowane w praktycznie każdej aplikacji, począwszy od nieskomplikowanych i prostych aplikacji pomp i wentylatorów po napędy wymagające wysokiej niezawodności i reżimu pracy z wykorzystaniem sterowania wektorowego.

Zalety przemienników częstotliwości ACS550:

  • Wszechstronność zastosowań łącząca prosty dobór i uniwersalność dla każdej aplikacji,
  • Wysoka funkcjonalność i bogate standardowe wyposażenie,
  • Szybki i prosty montaż oraz łatwe uruchomienie kompletnego napędu,
  • Bezproblemowa obsługa i kontrola stanu pracy.

 

 

 

 Przemienniki serii ACS550 wyposażono już w wersji standardowej w: filtr RFI dla 1-go i 2-go środowiska, dławik wyższych harmonicznych o zmiennych parametrach w funkcji obciążenia, wbudowany czoper hamowania dla jednostek o mocy do 11 kW, łącze RS485 z protokołem Modbus, wewnętrzne moduły rozszerzeń typu plug-in, wielofunkcyjny Panel Sterowania z komunikacją w języku polskim i funkcjami Asystenta uruchomienia, obsługi, konserwacji i diagnostyki oraz interaktywnym systemem pomocy i listą zmienionych parametrów, zegar czasu rzeczywistego, funkcje optymalizacji pracy napędu wg wybranego przez użytkownika kryterium, szeroki zakres opcjonalnych modułów komunikacyjnych (plug-in), skrzynkę zaciskową lub cokół kablowy dla pewnego montażu okablowania siłowego, przejrzystą dokumentację techniczną oraz możliwość pełnej obsługi z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego Drive-Window Light 2 dla Win? (?98, NT, 2000, XP).

 Zgodność produktu z normami:
73/23/EEC Dyrektywa Niskonapięciowa,
98/37/EC Dyrektywa Maszynowa,
89/336/EEC Dyrektywa EMC z uzupełnie-niami, ISO 9001 i ISO 14001, dopuszczenia CE, UL i cUL.

sebastian.jagiello@pl.abb.com,
tel. (042) 613 49 55 do 59.

Rozszerzone możliwości modelu MicroMaster

Firma Siemens Energy & Automation rozszerzyła zakres mocy dla napędu o zmiennym momencie obrotowym MicroMaster 430 z 150 do 350 KM. Dzięki temu, że napęd jest wyposażony w wiele zintegrowanych funkcji sterujących, model ten, według firmy Siemens, idealnie nadaje się do sterowania pracą pomp. Napęd wyposażony jest w lokalny i zewnętrzny układ sterowania obsługiwany przez klawiaturę BOP2, prosty program, ułatwiający instalację systemu, i w odpowiednią liczbę wejść i wyjść, dzięki czemu układ może być z powodzeniem wykorzystany nawet w złożonych zastosowaniach. Napęd MicroMaster 430 współpracuje ze standardowymi układami sterowania pracą pomp. Układ sterowania może sterować pracą trzech dodatkowych pomp w celu zapewnienia wymaganego ciśnienia.

www.siemens.pl/napedy

Adam Pozowski, tel. 602 410 733

Nowa oferta serwonapędów pozycjonujących

W ostatnim czasie firma Rockwell Automation rozszerzyła zakres mocy i wprowadziła nowe funkcje do serwonapędu Allen-Bradley Kinetix 6000, opartego na technologii cyfrowej. Dostępne obecnie zakresy mocy, od 1 do 11 kW (przy napięciu wejściowym 230 V) i od 2 do 22 kW (dla napięcia 460 V), stwarzają nowe możliwości zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Dyrektor Randy Holterman, odpowiedzialny w firmie Rockwell Automation za produkt Kinetix 6000, podkreśla, że dzięki sugestiom dotychczasowych użytkowników układ został wyposażony w wiele nowych funkcji.

Najnowsza wersja modułu sprzęgającego z siecią zasilającą (LIM ? Line Interface Module) zastąpiła wcześniejszy układ, składający się z dziewięciu elementów, umożliwiając wyeliminowanie wielu połączeń przewodowych, zwiększenie dostępnego zakresu mocy, poprawę bezpieczeństwa pracy oraz dodanie nowych możliwości kontroli i zabezpieczenia zasilania. LIM może zasilić do 16 serwonapędów, zapewniając ich pełne zabezpieczenie elektryczne bez konieczności stosowania zabezpieczeń zewnętrznych.

Dzięki wykonaniu szyny zasilającej w postaci płyty montażowej uproszczono budowę wieloosiowych serwonapędów, zastępując kosztowne i czasochłonne rozwiązania klasyczne wymagające dodatkowego okablowania.

Moduł hamowania rezystancyjnego (Resistive Brake Module) zapewnia hamowanie E-stop separacją elektryczną pomiędzy silnikiem i napędem, umożliwiając w pełni bezpieczne wyłączenie silnika. Moduły hamowania (RBM) są również przydatne w razie konieczności odłączenia tylko jednego z wielu równocześnie pracujących serwonapędów.

Fot. Zmniejszenie rozmiarów paneli w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań jest jedną z zalet nowego modelu serwonapędu Kinetix 6000.

 

Dodatkowa oś sprzężenia zwrotnego umożliwia realizację pętli sprzężenia zwrotnego dla dwóch urządzeń podłączonych do każdej osi serwonapędu Kinetix 6000. Opcja ta pozwala na łatwe i tanie dodanie pętli sprzężenia zwrotnegodo istniejącego napędu. Przy wykorzystaniu tej opcji urządzenie może być używane do sterowania ruchem, kontroli położenia i realizacji przekładni elektronicznej bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

www.rockwellautomation.pl