Nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego rozdane

Lafarge, PPHU Kali, Plast-Met Automotive Systems, Cardinal Cryptography oraz Miasto Tarnów otrzymały nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego. Doroczna uroczystość odbyła się w Showroomie Fabryki Przyszłości.

Z innowacyjnymi firmami pracujemy na co dzień – w Inkubatorze Technologicznym, w programach akceleracyjnych, w Polskiej Strefie Inwestycji. Wspieramy firmy z branży gier i przemysłu 4.0, pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom z Małopolski, światowym koncernom przemysłowym, potentatom z branży BPO/SSC. Coraz więcej z tych firm prowadzi lub wspiera prace badawczo-rozwojowe. Zawsze najważniejszy jest dla nas sukces naszych przedsiębiorców. -Wojciech Przybylski, prezes zarządu KPT

Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, a trzy z nich otrzymują firmy, które zainwestowały w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Firmy, które dzisiaj otrzymały nagrody KPT doskonale obrazują to, o czym mówimy od początku funkcjonowania programu Polska Strefa Inwestycji. Nagrodę otrzymała firma Kali, która przeprowadzi inwestycje na poziomie 5 milionów złotych, a także firma Lafarge, której projekt wyniesie 450 milionów złotych. To pokazuje, że PSi jest zarówno dla MŚP, jak i dla wielkich koncernów międzynarodowych. Z tą informacją staramy się docierać do przedsiębiorców, żeby mogli korzystać z dostępnych ulg podatkowych. -Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora, KPT

W 2020 roku największą inwestycję zrealizowała firma Lafarge Cement SA, która modernizuje cementownię w Małogoszczu. Niedawno odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, która symbolicznie rozpoczęła budowę nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru. Modernizacja Cementowni Małogoszcz to jak dotąd największa inwestycja w województwie świętokrzyskim i największa w 2020 roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wyniosą blisko 98 mln euro. Lafarge jest też partnerem przemysłowym w programie akceleracyjnym KPT ScaleUP.

Kolejna kategoria, w której KPT przyznał nagrodę to Pionier w gminie i trafiła ona do firmy PPHU KALI Janusz Krawczyk. KALI to firma rodzinna, która zajmuje się produkcją elementów metalowych dla różnych branż, a także usługami w zakresie zaawansowanej obróbki metali. Od 27 lat sukcesywnie poszerza swoje kompetencje oraz ofertę, pozostając firmą ze 100% polskim kapitałem.

Przedsiębiorstwo zadeklarowało inwestycje w wysokości co najmniej 5 mln złotych na zakup i wdrożenie nowych maszyn i infrastruktury logistycznej, w tym zautomatyzowanych i cyfrowych technologii produkcji.

Za Odważnego przedsiębiorcę została uznana spółka PLAST-MET Automotive Systems.

Polska, dynamicznie rozwijająca się firma motoryzacyjna w przeciągu dwóch lat otrzymała dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ubiegłoroczna to ponad 114 mln złotych. Wsparcie to pozwoli na wybudowanie nowej hali produkcyjnej i zmodernizowanie wyposażenia zakładu. Przedsiębiorstwo działa w Olkuszu od ponad 35 lat. Firma specjalizuje się w produkcji metalowych komponentów tłoczonych dla branży motoryzacyjnej. To przedsiębiorstwo rodzinne i przykład udanej sukcesji.

Mam nadzieję, że ta nagroda będzie stymulacją dla naszego dalszego rozwoju i naszą inwestycję zrealizujemy szybciej niż zaplanowaliśmy w businessplanie. Bardzo dziękujemy za wsparcie. -Monika Drożyńska, wiceprezes zarządu PLAST-MET Automotive Systems sp. z o.o.

KPT co roku wyróżnia także gminę, która najlepiej przygotowała tereny inwestycyjne. W tym roku nagrodę otrzymał Tarnów, drugie co do wielkości miasto w Małopolsce, ośrodek o silnych tradycjach przemysłowych. Dzięki dynamicznej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, w ubiegłym roku otwarto Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie także Krakowski Park Technologiczny ma swój punkt informacyjny. Przedsiębiorcy mogą tu uzyskać informacje o Polskiej Strefie Inwestycji, ulgach podatkowych i otrzymać doradztwo ze strony ekspertów. Do tej pory w aglomeracji tarnowskiej wydano 11 decyzji o wsparciu, o łącznej sumie deklarowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości około 120 mln złotych.

W KPT swoje usługi kierujemy nie tylko do rozwiniętych firm. Tu od ponad 10 lat działa bowiem Inkubator Technologiczny, realizowane są programy akceleracyjne i mentorskie dla startupów. Dlatego w gronie nagradzanych firm nie mogło zabraknąć kategorii Startup roku. Tegorocznym laureatem został Cardinal Cryptography – pierwszy startup blockchainowy w ekosystemie KPT.

Doceniliśmy przede wszystkim niezwykle szybkie tempo wzrostu tej firmy, ekspercki i innowacyjny zespół oraz finansowanie w kwocie blisko 5 mln dolarów.
-Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego, KPT

W 2020 roku KPT wydał 30 decyzji o wsparciu, a firmy zadeklarowały nakłady w wysokości ponad miliard złotych i utworzenie pół tysiąca nowych miejsc pracy.

Wydarzenie było elementem konferencji „Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji”, która odbyła się w Showroomie Fabryki Przyszłości prezentującym technologie Przemysłu 4.0. Z kolei w drugiej części tego spotkania startupy biorące udział w piątej edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUP przedstawiły innowacyjne rozwiązania dla Przemysłu 4.0.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z dużych firm przemysłowych i startupami. A wszystko to w hali przemysłowej, gdzie można było na żywo zobaczyć na czym polega automatyzacja i robotyzacja procesów w przedsiębiorstwie. Być może stanie się to inspiracją do nowych pomysłów biznesowych.