Moduł zbierania danych “Secomea Data Collection Cloud”

DCC to chmura Secomea uzupełniająca system zdalnego dostępu Secomea, umożliwiająca zbieranie danych z routerów zdalnego dostępu Secomea SiteManager i ich prezentację na pomocą atrakcyjnych i łatwych w konfiguracji Dash Boardów. Rozwiązanie jest dedykowane dla użytkowników przemysłowych. Przejrzysty cennik umożliwia łatwe zarządzanie kosztami. Nie wymaga od użytkownika wiedzy z zakresu IT.

Łatwa wizualizacja danych.
DCC umożliwia łatwe monitorowanie i porównywanie danych zebranych ze wszystkich urządzeń. Analityczne dash boardy mogą być prezentowane na komputerze PC lub smartfonie. Tworzenie dash boardów nie wymaga programowania ani pisania skryptów. Buduje się je skupiając się na tym, jakie dane mają być prezentowane. Aby móc monitorować OEE, DCC może łączyć dane czasu rzeczywistego z archiwalnymi danymi o przebiegu produkcji lub procesu.

Serwis Predykcyjny.
DCC umożliwia skupienie się na całkowitej efektywności (OEE) maszyny, przez zarządzanie i wizualizację dzięki prezentacji danych produkcyjnych na dash boardach lub przez API. Gateway’e SiteMamager mogą ponadto wysyłać dane do kilku chmur jednocześnie.

Elastyczne zarządzanie rolami.
DCC stosuje taką samą strukturę ról i uprawnień jak znane z rozwiązania Secomea w zakresie serwisu korekcyjnego opartego na serwerze GateManager. Możliwe jest tworzenie kont dla administratorów i użytkowników zachowując wymaganą poufność danych i bezpieczeństwo konfiguracji.

Przejrzysty cennik.
Nie trzeba martwić się o ilość odwołań API, ilość zebranych próbek danych, ilość danych pobranych z chmury, ilość przechowywanych danych itp. W DCC płaci się zawsze stałą opłatę miesięczną za każdy gateway SiteManager, który wysyła dane do chmury.

Elementem zbierającym dane w wysyłającym je do chmury DCC jest Gateway IIoT Secomea SiteManager.
Błyskawiczna konfiguracja przez USB i automatyczna detekcja urządzeń na interfejsie Ethernet i USB zamieniają konfigurację SiteManagera w czystą przyjemność. Szeroki wybór funkcji i sposobów połączeń sprawia, że praktycznie dowolne urządzenie może być błyskawicznie dodane do systemu zdalnego dostępu. Moduł zbierania danych wbudowany w SiteManager oferuje możliwość inteligentnej agregacji danych. Wybiera tylko istotne dane bazując na zdarzeniach. Przetwarza tylko dane użyteczne, co ułatwia późniejszą ich analizę a także redukuje ogólny wpływ serwera w chmurze na środowisko.