KUKA ready2_fasten_micro

Wraz z ready2_fasten_micro firma KUKA oferuje rozwiązanie do zrobotyzowanego montażu
mikrośrub, wykorzystywanych często w obszarze elektroniki. Idealne rozwiązanie nawet dla
klientów z małym doświadczeniem w aplikacjach.