Krzysztof Wilkosz, dyrektor sprzedaży, SKK

    Zainteresowanie systemami IT stale rośnie. Każda firma jest pod presją rynku oraz oczekiwań klientów. Ilość informacji i ich coraz większe powiązanie między sobą,  które wpływa na jakość i szybkość podejmowanych decyzji, nieuchronnie zmusza do zastosowania narzędzi IT. Dotyczy to także systemów automatyki, które są integrowane z IT. Dziś rolą każdego pracownika jest podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o rzeczywiste, precyzyjne informacje, bez zbędnego oczekiwania na ich otrzymanie oraz bez niepewności, czy są one prawidłowe. Bez narzędzi IT jest to dużo trudniejsze i bardziej kosztowne.

    Wybór rozwiązania zależy głównie od wymagań biznesowych i tym kierują się klienci. Głównym celem, który sobie stawiają, jest podnoszenie jakości oraz zwiększanie efektywności.  Oczywiście za wyborem rozwiązania stoi także firma, która ma wdrożyć dane rozwiązanie i tu ważne są m.in.: kompetencje, uczciwość biznesowa oraz stabilność – zarówno organizacyjna, jak i finansowa.  To, czy realizacja takiego projektu będzie sukcesem, zawsze zależy od obu firm – integratorskiej i tej, która zleca integrację.