Integracja systemów automatyki i IT

W dynamicznie zmieniającym się środowisku aplikacji automatyki przemysłowej już od kilku lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na integrację oferowanych systemów automatyki z systemami IT. Większość aplikacji, jak do tej pory, jest wykonywana jako oddzielne systemy mogące działać niezależnie i ich integracja polega głównie na stworzeniu niezawodnego interfejsu pozwalającego na wymianę danych oraz zdalną kontrolę i monitoring procesów technologicznych.
Przyczyną popularności takiego rozwiązania jest fakt, że ciągle dedykowane systemy automatyki, takie jak np.: przemysłowe sterowniki PLC, terminale HMI, systemy wizyjne, kontrolery ruchu itp. są znacznie bardziej niezawodne i pracują stabilniej niż podobne rozwiązania oparte o strukturę IT. Umożliwia to także etapową realizację aplikacji, co ma często duże znaczenie ze względu na możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie.
Obecnie najczęstszym spotykanym rozwiązaniem są systemy, gdzie bezpośrednie sterowanie maszyną czy procesem przemysłowym jest realizowane przez system automatyki, natomiast rejestracja danych, monitoring i zadawanie parametrów pracy jest realizowane poprzez system IT.
Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach, firma Omron opracowała gotowe do użytku, skuteczne rozwiązania szybkiej rejestracji danych w środowisku przemysłowym. Nasze rozwiązania łatwo zintegrować z istniejącymi systemami, są łatwe w konfiguracji, nie wymagają specjalistycznego oprogramowania i są gotowe do natychmiastowego użytku.
Warto wspomnieć także o tym, że bardzo ważnym czynnikiem w procesie integracji systemów/wymianie danych jest kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku wystąpienia awarii. W naszych rozwiązaniach dane są automatycznie przesyłane wtedy, gdy są dostępne i jednocześnie wykonywane są bezpiecznie przechowywane lokalnie. W razie uszkodzenia lub niestabilnej pracy systemu IT ? po wznowieniu połączenia są one natychmiast przesyłane, co umożliwia uniknięcia konieczności przerywania procesu.