Integracja z systemem ERP oraz MES w zasięgu ręki?

    Nowoczesne rozwiązania dla systemów automatyki przemysłowej opierają się przede wszystkim na dostępie do wiarygodnych informacji. Przedsiębiorstwa produkcyjne zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia integrują systemy harmonogramowania (APS) z systemami ERP oraz MES, wykorzystując tym samym ukryty potencjał poprzez szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby klientów. Optymalnym rozwiązaniem w aspekcie planowania produkcji jest system Proficy Scheduler, umożliwiający importowanie zleceń produkcyjnych z dowolnego sytemu ERP lub MES.  Scheduler umożliwia śledzenie rzeczywistych wartości mierzonych wskaźników produkcji, zużycia zasobów, odpadów oraz wydajności i automatyczne aktualizowanie tymi wartościami danych w systemach biznesowych. Użytkowanie aplikacji opiera się na interaktywnym wykresie Gantta, umożliwiając przykładowo analizę pracy maszyn w kontekście wyboru najlepszego wariantu produkcji. Dzięki połączeniu z systemami ERP lub MES można prognozować czas potrzebny na realizację zlecenia oraz automatycznie aktualizować informacje o stanie produkcji bezpośrednio z systemu harmonogramowania do systemów biznesowych bez udziału personelu. Wdrożenie systemu Scheduler oraz współpraca z innymi systemami w zakładzie pozwala wielu użytkownikom na śledzenie aktualnych etapów realizacji zamówień oraz na równoczesną pracę na tym samym planie produkcyjnym, tworząc wydajny kanał wymiany danych między wydziałami oraz współpracę przy wspólnym planowaniu produkcji. Generowanie raportów oraz możliwość wprowadzania zmian w harmonogramowaniu usprawnia pracę i optymalizuje wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Warto podkreślić również funkcję drill-down, która ułatwia dostęp do szczegółowych informacji na temat występujących zdarzeń produkcyjnych i umożliwia diagnozę przyczyn ich występowania.