Integracja ze światem IT wbudowana w systemy sterowania

  Zbliżenie światów automatyki i IT jest jednym z ważniejszych trendów na rynku branżowym w ostatnich latach, a jego efektem jest uproszczenie tworzenia i obsługi systemów automatyki. Na rynku dostępne są sterowniki, których cechą charakterystyczną jest pełna integracja z technologiami Web i IT oraz otwartość komunikacyjna.
  Wbudowane w sterowniki funkcjonalnościze świata Web i IT przyczyniają się do optymalizacji systemów automatyki i umożliwiają łatwą integrację z systemami wyższego poziomu i urządzeniami innych producentów. Stanowią one rodzaj uniwersalnego pomostu pomiędzy użytkownikiem a jego systemami automatyki i zarządzania przedsiębiorstwem.
  Do zespołu oferowanych, zaimplementowanych w sterowniki  funkcjonalności należą: serwery WWW i FTP, klient SMTP, SNMP, SNTP, możliwość eksportu danych do plików CSV, interfejs CGI, pamięci Flash z systemem plików i karty SD. Dzięki nim i przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej możliwy jest bezpośredni dostęp do danych znajdujących się w sterowniku, ich odczyt, zapis lub eksport w celu dalszego przetwarzania. Jeśli zajdzie potrzeba, zapisane dane mogą być wysłane pocztą elektroniczną do innego systemu (lub aplikacji) bądź do upoważnionych użytkowników. Oznacza to na przykład, że przy wystąpieniu alarmu sterownik może wysłać służbom utrzymania ruchu dokładną, skorelowaną z zaistniałą sytuacją informację o problemie, a nawet sposobie jego rozwiązania.
  Użytkownik nie musi znać, ani korzystać z żadnych kosztownych zewnętrznych komponentów, narzędzi softwarowych, dodatkowych sterowników komunikacyjnych itp. Nie ma również problemu z niestandardowymi, specyficznymi dla danego producenta formatami danych. Opisana integracja światów WEB i IT z PLC zdejmuje z użytkownika ciężar integracji komunikacji w systemie, pozwalając znacząco obniżyć całkowite koszty użytkowania instalacji, ułatwiając jej obsługę i utrzymanie oraz umożliwiając dalszą ekonomiczną integrację różnorodnych urządzeń. Dobrym standardem jest również wbudowanie w urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie PLC w systemach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika.
  Zespół wymienionych funkcjonalności pozwala użytkownikom, często nie będącym inżynierami, w intuicyjny sposób, znany z komputerów i różnych urządzeń używanych na co dzień, pobierać, analizować i przetwarzać zebrane informacje oraz wizualizować je, wykorzystując standardową przeglądarkę www. Możliwości takie zdecydowanie upraszczają tworzenie systemów automatyki ? szczególnie budynkowej i infrastrukturalnej, gdzie do danych oraz możliwości nastaw dostęp muszą mieć często osoby nie będące inżynierami.
  Dzięki otwartości komunikacyjnej coraz łatwiejsza staje się integracja i wymiana danych z innymi urządzeniami oraz systemami do zarządzania przedsiębiorstwem. Sterowniki już dawno bowiem przestały funkcjonować samodzielnie, stając się integralną częścią większych, rozproszonych systemów sterowania. Elastyczne, otwarte rozwiązania automatyki nie są w pierwszym momencie najtańsze, ale systematycznie minimalizują problemy, stres i koszty związane, najpierw z uruchomieniem instalacji, przez kolejne rozszerzenia i rozbudowę, aż do momentu ostatecznego wycofania jej z eksploatacji.