Korzyści związane z wdrożeniem systemu MES

    Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu IT w firmie Epicor Software Poland
    Poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na większe zainteresowanie firm nowoczesnymi rozwiązaniami IT – zauważamy liczne zapytania od przedsiębiorstw, w których wcześniej wdrożeń nie prowadziliśmy.
    Firmy produkcyjne mogą szczególnie skorzystać na wdrożeniu systemu realizacji produkcji (MES). Nowoczesne oprogramowanie MES przekłada się na wzrost efektywności przedsiębiorstwa, podniesienie jego konkurencyjności, polepszenie jakości oferowanych produktów oraz lepszą obsługę klienta. Oprogramowanie umożliwia, za pomocą odpowiednich interfejsów, podłączenie bezpośrednio do maszyn funkcjonujących na linii produkcyjnej. System gromadzi i analizuje informacje napływające z urządzeń w czasie rzeczywistym. Jest to odpowiednie narzędzie do monitorowania produkcji, zbierania informacji o ilościach zużytych surowców i wyprodukowanych wyrobów czy raportowania odpadów i przestojów na liniach produkcyjnych. Dzięki wdrożeniu oprogramowania możliwe jest również wyeliminowanie niedokładnego oraz czasochłonnego procesu ręcznego wprowadzania danych. Ponadto na podstawie analizy parametrów pracy urządzeń system potrafi przewidzieć możliwość awarii, co daje szansę zareagowania, zanim faktycznie do niej dojdzie.