Unikaj kosztownych przestojów

W pracy każdego zakładu produkcyjnego może dojść do nieplanowanego przestoju, rezultatem którego mogą być wysokie straty ekonomiczne. Z tego powodu wysoka dyspozycyjność systemu to kluczowa kwestia w procesach produkcyjnych.

Dyspozycyjność maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Z tego powodu w zakładach przemysłowych stosuje się coraz więcej zaawansowanych urządzeń jak i systemów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów wskutek przepięć, wypadków lub ataku hackerskiego. 

Konsekwencją każdego ze wspomnianych zdarzeń mogą być koszty spowodowane:

– śmiercią lub obrażeniami pracownika/ów,

– zatrzymaniem produkcji,

– obniżeniem wydajności i jakości produkcji,

– utratą kontroli nad produkcją

– zniszczeniem surowców/wyrobów w procesie produkcyjnym,

– uszkodzeniem maszyn i wyposażenia,

– opłatami za przywołany serwis,

– zleceniem produkcji poza zakład,

– katastrofą ekologiczną,

– manipulacją/utratą/kradzieżą danych produkcyjnych,

– nadszarpniętym wizerunkiem firmy.

Rys.1. Krąg skutecznej ochrony zapewni kompletną ochronę i bezpieczeństwo produkcji

Ochrona przed przepięciami

Każdy proces technologiczny wymaga uruchamiania wielu aparatów, które realizują proces wg ustalonego algorytmu. Zapominamy jednak o tym, że są też one podstawowym źródłem powstawania przepięć. Przekaźniki, styczniki, falowniki generują w otoczenie zjawiska ,które w istotny sposób ograniczają czas życia sąsiadujących urządzeń. Oczywiście pobliskie wyładowania piorunowe, czy też trafienia bezpośrednie w obiekt mogą stanowić poważne źródło problemu, jednak nie zdarzają się one często. Na co dzień w instalacji powstają przepięcia przed którymi mało kto się chroni. Dlatego najskuteczniejszym sposobem ochrony przed przepięciami jest stosowanie ograniczników typu 2 ograniczających przepięcia bezpośrednio w obwodach zasilania szaf zawierających systemy sterowania. Natomiast jeśli w szafach znajdują się aparaty  generujące znaczne przepięcia to należy zastosować SPD typu 3 przed wrażliwymi aparatami, jak np. sterowniki. Oba wykonania ograniczników z rodziny SEC posiadają ta zaletę, że nie wymagają osobnych dobezpieczeń, gdy bezpieczniki przed nimi są nie większe niż 315A gG. Oczywiście obiekty z instalacją piorunochronną wymagają użycia w rozdzielnicach głównych ograniczników ucinających napięcie typu 1. 

Rys.2. Przykładowe stopniowanie ochrony przed przepięciami w zakładzie produkcyjnym

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Każda maszyna stwarza zagrożenie. Z tego powodu technika bezpieczeństwa funkcjonalnego jest niezwykle ważnym zagadnieniem zarówno dla producentów maszyn jak i użytkowników końcowych. Jej celem, wynikającym z oceny ryzyka jest wyeliminowanie zagrożenia powodowanego przez maszyny lub ograniczenie go do jak najniższego, tolerowanego społecznie poziomu.

Do każdego zagrożenia, którego nie można usunąć w sposób konstrukcyjny określa się rodzaj i liczbę funkcji bezpieczeństwa, dla których w zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa należy dobrać związane z bezpieczeństwem części układów sterowania.

Dodatkowo aby spełnić wymagania określone w normach bezpieczeństwa należy zastosować rozwiązania kompletne i efektywne, których wybór zależy również od wielkości maszyny.

Korzystając z oferty Phoenix Contact obejmującej rozwiązania do każdej architektury systemu bezpieczeństwa, można w sposób prosty i ekonomiczny wykonać każdą aplikację bezpieczeństwa zgodnie z normami. W asortymencie Phoenix Contact znajdziemy mi.in unikalne i opatentowane rozwiązania jak np. wąskie 6 mm przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini czy też sieciowe rozwiązania SafetyBridge, które bez sterownika bezpieczeństwa zintegrują bezpieczeństwo funkcjonalne w dowolnym systemie rozproszonym.

Rys.3. Inteligentne, bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge to najprostszy sposób na zintegrowanie bezpieczeństwa w standardowym systemie rozproszonym

Cyberbezpieczeństwo

Pod pojęciem cyberbezpieczeństwa rozumie się wszystkie technologie i środki służące do ochrony przed nieupoważnionym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem włączonych do sieci systemów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko klasycznych sieci biurowych, lecz w coraz większym stopniu również sieci maszyn, urządzeń i instalacji.

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej coraz szersze wykorzystanie sieci powoduje coraz większą podatność na cyberataki. Oprócz kradzieży tajemnic firmowych, informacji niejawnych, danych osobowych oraz awarii i zniszczeń infrastruktury – cyberataki powodują co roku miliardowe straty. Z drugiej strony, systemy produkcyjne muszą działać przy stale zwiększającej się wydajności. Przestoje nie tylko skutkują stratami finansowymi, ale również zagrażają terminom dostaw, co wpływa na reputację producenta. Dlatego, oprócz  ochrony przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób lub szkodliwego oprogramowania należy też uwzględnić zdalny dostęp serwisowy, który eliminuje koszty dojazdu ekipy serwisowej i skraca czas przestoju.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki automatyzacji znamy wymagania przemysłu i możemy sprostać im z zastosowaniem sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa i innowacyjnych produktów. Nasze urządzenia mGuard  zabezpieczą sieć skuteczną, elastyczną i szybką zaporą sieciową a funkcja VPN  umożliwi bezpieczne połączenia przez Internet lub chmurę z oddalonymi miejscami lub maszynami.

Rys.4. Bezpieczne, zdalne serwisowanie maszyn

Doradztwo, szkolenia i konsultacje techniczne

Najważniejszym sposobem zapewnienia bezpiecznej produkcji jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz umiejętności ich rozpoznawania i eliminacji. Najprostszą możliwością zapewnienia właściwej wiedzy jest organizowanie szkoleń. Bowiem nawet w przypadku zatrudnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa ważne jest również zrozumienie tej kwestii przez każdego pracownika. Tylko wtedy można uniknąć zagrożeń, których nie jest się świadomym. Dlatego od lat staramy się być partnerem dla naszych klientów organizując różnego rodzaju seminaria i szkolenia produktowe, ale również zapewniając wsparcie i konsultacje techniczne.

Szkolenie Safe+Secure

Wraz z naszym z autoryzowanym dystrybutorem:  Alfa-Elektro organizujemy cykl szkoleń „Safe+Secure – ochrona i bezpieczeństwo produkcji”

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych aspektów:

  • ochrony przeciwprzepięciowej,
  • bezpieczeństwa maszyn,
  • cyberbezpieczeństwa.

Na szkoleniu każdy z uczestników będzie miał możliwość poznania najnowocześniejszych rozwiązań, które pomogą mu zwiększyć dyspozycyjność każdej maszyny oraz instalacji, a tym samym zredukują możliwość wystąpienia kosztownego, niezaplanowanego przestoju wskutek przepięcia, wypadku lub ataku hakerskiego.

Terminy:

26 września 2018 Katowice

17 października 2018 Białystok

21 listopada 2018 Warszawa

Szkolenie jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja uczestników.

Pełna agenda i szczegółowe informacje na: https://phoe.co/szkolenie-safe-secure

Źródło: Pheonix Contact