Kolejni inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

30 grudnia 2010 rokurozstrzygnięto kolejne dwa przetargi na zagospodarowanie terenów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nowi inwestorzy zobowiązali się do stworzenia co najmniej 60 miejsc pracy oraz wydatków na poziomie 14 mln PLN.

SWM-Poland zainwestuje co najmniej 8 milionów PLN na rozbudowę istniejącego zakładu w Podstrefie Stryków. Spółka posiada już jedno zezwolenie na działalność w łódzkiej strefie. Zajmuje się produkcją papieru do papierosów. Ze względu na rosnący popyt na swoje produkty inwestor zdecydował się na zakup nowych maszyn i uzyskanie drugiego zezwolenia w ŁSSE. Zobowiązał się do stworzenia dodatkowych 10 etatów i utrzymania 90 stanowisk pracy.

Poprawa – Producent Opakowań Tekturowych – firma o polskim kapitale poniesie nakłady w wysokości co najmniej 6 milionów PLN na budowę zakładu produkcyjnego w Podstrefie w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie). Pracę znajdzie tam co najmniej 50 osób.