Kluczowy element fazy projektowania

Zaangażowanie integratora systemu już we wczesnej fazie projektu daje pewność, że zostaną osiągnięte zakładane rezultaty.
Integratorzy systemów są często wzywani, gdy projekt wraz z licznymi szczegółami jest już niemal ukończony i zbliża się faza budowy. Na tym etapie projektu integrator sytemu nie jest już w stanie pozytywnie wpłynąć na projekt bez znacznego zwiększania kosztów.
Zaprezentowana poniżej krzywa przedstawia korelację między możliwością wprowadzania zmian a całkowitym nakładem na projekt podczas jego różnych faz. Gdy osiągnięto fazę szczegółowego projektowania, możliwość wprowadzania zmian znacznie spada, a koszt rośnie. Realizując w ten sposób projekt, integrację systemu sprowadza się do zakupu gotowego towaru. Ze względu na koszty projekty realizuje się zwykle zgodnie z wcześniejszymi założeniami, niezależnie od tego, czy stanowią najlepszą (lub w ogóle wykonalną) opcję.
Interdyscyplinarni integratorzy systemów są niezbędni do prawidłowego zaprojektowania i zintegrowania wielu systemów, przez zapewnienie m.in. komunikacji sieciowej i wzajemnej kompatybilności urządzeń. Obecne rozpowszechnienie się systemów informatycznych dodatkowo komplikuje sytuację. Normą stał się wymóg dostępu do informacji ze wszystkich systemów. Nawet od prostych systemów mechanicznych oczekuje się zdolności do integracji z całym systemem.
Podczas fazy projektowania integrator może dokonać analizy produktów i architektur systemu i na tej podstawie zdecydować, czy możliwe jest zastosowanie produktu ogólnie dostępnego, czy trzeba tworzyć indywidualną aplikację.
Zadaniem integratorów systemu jest stworzenie rozwiązania, które spełnia wymagania aplikacji i nie przekracza ceny określonej przez klienta. Aby osiągnąć ten cel, trzeba nie tylko zapoznać się z projektem, ale dokonać analizy obecnych urządzeń i możliwości ich rozwoju. Patrząc z perspektywy całego przedsiębiorstwa, integrator może zwiększyć ogólną wartość projektu, dostarczając rozwiązań zwiększających zysk i reputację firmy. Poniżej znajduje się lista podstawowych zadań integratora, z punktu widzenia typowego procesu projektowania.

Analiza wymagań
Faza analizy wymagań umożliwia zespołowi określenie obecnych i przyszłych wymagań klienta względem projektu. Do zadań podczas tej fazy należą:
-> architektura systemu – sprawdź istniejącą architekturę sieciową, przepływ informacji i procedury;
-> wymagania klienta – zidentyfikuj braki obecnego systemu i określ wymagania klienta dla obecnego systemu;
-> koordynacja interfejsów – określ interfejsy systemu, włączając w to obecne i dostępne interfejsy sprzętowe oraz protokoły;
-> ryzyko projektu – szacuj ryzyko integracji i dokumentuj wszelkie działania łagodzące zagrożenia;
-> obszary do zaadresowania – szczegółowo określ oprogramowanie, sprzęt, zdalne wejścia i wyjścia, interfejsy, tablice danych, sekwencję operacji i koncepcję ekranów użytkownika. 
Autor: Todd Williams jest wiceprezesem działu System Integration and Controls w firmie SAIC.
Tekst pochodzi ze specjalnego wydania "Integratorzy systemów automatyki 2016". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.