Klaus Kleinfeld po raz pierwszy

    W dniu 27 stycznia 2004 r., podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy, Heinrich von Pierer – po 12 latach – wystąpił po raz ostatni w roli prezesa koncernu Siemens. Wraz z końcem spotkania, ustąpił pola 47-letniemu Klausowi Kleinfeldowi.
    K. Kleinfeld jest członkiem Zarządu Siemens AG od grudnia 2002 r., natomiast od stycznia 2004 r. zasiada w Komitecie Wykonawczym koncernu. Poprzednio kierował działalnością koncernu w USA, pełniąc funkcję prezesa i CEO Siemens Corporation. Pracował wówczas w Nowym Jorku i stał na czele firmy zatrudniającej 65 tys. osób i wartej 16,6 mld USD. Wcześniej był wiceprezesem oraz członkiem Rady Wykonawczej branży Medical Engineering Siemensa. Zarządzał także wartym 1 mld USD w skali światowej biznesem systemów stosowanych w angiografii, fluoroskopii oraz rentgenografii. Pracując na obu wymienionych stanowiskach, odgrywał kluczową rolę w rozwoju innowacji w technikach diagnostyki i innych technikach medycznych.

    W przeszłości Kleinfeld utworzył i kierował grupą Siemens Management Consulting (SMC), której celem było opracowanie i nadzorowanie realizacji programu ożywienia biznesu i poprawy kondycji koncernu. Pod jego kierownictwem SMC z niewielkiego wewnętrznego działu w koncernie stał się wysoce dochodową i poważaną firmą konsultingową, która wprowadziła zupełnie nowe praktyki w dziedzinie badań porównawczych (tzw. benchmarkingu), re-engineeringu biznesu oraz innowacji. Klaus Kleinfeld osobiście zarządzał projektami dla wielu branż Siemensa, w tym dla działających w sektorze telekomunikacji bezprzewodowej, automatyki przemysłowej i wytwarzania energii. Był również głównym architektem opracowanego przez Siemensa programu top+.

    Kleinfeld rozpoczął pracę w Siemensie w 1987 r. w dziale sprzedaży i marketingu, z którego rok później przeniósł się do działu planowania i strategii. W 1982 r. uzyskał tytuł magistra zarządzania w biznesie i ekonomii na Uniwersytecie w Getyndze, a następnie – w 1992 r. – stopień doktora zarządzania strategicznego na Uniwersytecie w Würzburgu. Jest członkiem zarządów firm Alcoa Inc. oraz Turner Corporation.