Kamera O3D z aplikacją do paletyzacji

Optymalizacja procesów logistycznych

Depaletyzacja zunifikowanych paczek jest łatwa

  • Depaletyzowanie kompletnej warstwy lub pojedynczych opakowań
  • Wykrywanie przekładek
  • Obliczanie pozostałych elementów
  • Zintegrowane unikanie kolizji
  • Automatyczna kalibracja współrzędnych kamery robotów
  • Ekonomiczny i ergonomiczny

Optymalizacja procesów logistycznych
Automatyczne depaletyzowanie pakietów o tym samym rozmiarze, np. pudełka kartonowe, skrzynki, opakowania zewnętrzne lub pojemniki optymalizują procesy logistyczne dzięki dynamicznemu podawaniu. Czujnik 3D wykrywa przemieszczone towary i kompensuje nieprawidłowe pozycjonowanie w systemie depaletyzacji. Wskazanie pozycji umożliwia w pełni zautomatyzowane depaletyzowanie kompletnych warstw lub pojedynczych opakowań, niezależnie od schematu paletyzacji. Oprócz danych do sterowania robotem, interfejs procesowy Ethernet dostarcza informacji dla oprogramowania do zarządzania materiałem i magazynem. Zautomatyzowane systemy depaletyzacji zapewniają wyraźny wzrost wydajności dzięki narzędziom ekonomicznym i zmniejszają obciążenie pracowników dzięki ergonomicznie zoptymalizowanym środowiskom pracy.