Jubileuszowe targi energetyczne ENERGETAB 2017 za nami

Informacja o międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2017, których jubileuszowa 30. edycja odbyła się w dniach od 12-14 września na terenach ekspozycyjnych ZIAD Bielsko-Biała SA. 

Na zakończonych 14 września 2017 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2017 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 709 wystawców z 23 krajów Europy i Azji a także Egiptu. Była to jubileuszowa, bo 30-ta edycja tych targów, które wśród europejskich targów branży energetyki i elektrotechniki zajmują bardzo ważną pozycję – nie tylko ze względu na wielkość targów ale też i ze względu na wielkość polskiego rynku inwestycyjnego w tej branży. Zresztą temat perspektyw inwestycyjnych w polskiej infrastrukturze sieciowej był tematem wiodącej konferencji towarzyszącej targom, w której o potrzebach jak i kierunkach rozwoju zarówno sieci przesyłowych jak i dystrybucyjnych debatowali najważniejsi inwestorzy na tym rynku – przedstawiciele PSE SA oraz TAURON Dystrybucji SA.
Nie dziwi zatem, że wystawcy starali się na tych targach, zajmujących około 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni, starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.
Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN a nawet 110 kV, źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz efektywne ich oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. Nie brakowało też urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii z OZE czy innowacyjnych magazynów energii. 
Oprócz wyżej wspomnianej konferencji targom towarzyszyły też inne konferencje czy seminaria organizowane przez izby czy stowarzyszenia branżowe oraz prezentacje firmowe.

Aktualne zagadnienia, jak systemy AMI, magazynowanie energii czy możliwości zastosowania transformatorów SN/nN z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów zostały omówione podczas „warsztatów” przeznaczonych dla operatorów sieci dystrybucyjnych, tradycyjnie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Natomiast Stowarzyszenie Elektryków Polskich wykorzystało targi dla zorganizowania spotkań swoich kilku komitetów naukowo-technicznych oraz uroczystego posiedzenia Rady Naukowej i Redakcji miesięcznika Energetyka dla uczczenia 70-lecia tego wydawnictwa.
Spośród 59 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa Pucharem Ministra Energii wyróżniła rozdzielnicęOPTIMA-24 produkcji ELEKTROBUDOWA SA. Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w postaci rzeźby „energetyczny człowiek” autorstwa artysty Bronisława Krzysztofa wyróżniono system „Exta Life Inteligentny Dom” firmy ZAMEL. Natomiast statuetkę „Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego nagrodzono technologię budowy linii blokowej 400 kV firmy ELBUD Katowice, która na targach świętowała swoje 70-lecie. Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wyróżniono natomiast „system kontroli i lokalizacji doziemień KDZ-3” spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.
Uroczystość wręczania wyróżnień targowych uświetniła Polska Izba Przemysłu Targowego, która wykorzystała tę okazję do wręczenia Honorowych Tytułów „Ambasadora Targów 2016” Panu Jackowi Krywultowi – Prezydentowi Bielska-Białej i Károly Nagy – wieloletniemu dyrektorowi CENTREX, Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych w Budapeszcie.
Wiodącym tematem na stoisku TAURON Dystrybucji S.A. – Strategicznego Partnera targów było w tym roku efektywne energetycznie oświetlenie – istotne zagadnienie nie tylko dla licznie odwiedzających targi samorządowców miast i gmin, zainteresowanych obniżeniem kosztów energii elektrycznej jak i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
Sporym zainteresowanie cieszył się konkurs multimedialny – zorganizowany po raz drugi na targach. Kilkudziesięciu ze zwiedzających, którzy wykazali się dużą wiedzą o niektórych produktach i Wystawcach, wyjechało z targów z cennymi nagrodami.

Z okazji jubileuszowej edycji targów ich organizator – ZIAD Bielsko-Biała SA wyróżnił kilka firm – długoletnich wystawców, obchodzących właśnie na targach swoje jubileusze a Janusz Kisiel – Prezes ZIAD podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do rozwoju tych targów. Natomiast Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Białej podziękował p. Ryszardowi Migdalskiemu – długoletniemu dyrektorowi targów ENERGETAB za wielki wkład w ich rozwój, wręczając okazałą rzeźbę „Drzewo energii” bielskiej artystki Lidii Sztwiertni.
Dziękując wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w udanych tegorocznych targachZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału w kolejnej – już 31. edycji targów ENERGETAB w dniach od 11-13 września 2018 r.
Więcej informacji o targach ENERGETAB 2017, w tym pełny wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję konkursową oraz galeria zdjęć, są dostępne na stronie www.energetab.pl.
Źródło: Energetab