iTHERM ModuLine TM131

Termometry Moduline

Nowoczesny termometr modułowy o wysokiej wytrzymałości, do zaawansowanych zastosowań przemysłowych.

iTHERM ModuLine

Innowacyjne termometr iTHERM Moduline TM131 wnosi nową jakość obsługi do procesów przemysłowych. Łączy w sobie trwałość produktu, łatwość konfiguracji, zdolności komunikacyjne i przyjazną obsługę. Przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -200°C do 1100°C w praktycznie każdym środowisku przemysłowym i we wszystkich strefach klimatycznych.

Innowacyjne konstrukcje osłon termometrycznych

Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon termometrycznych Endress+Hauser jest konstrukcja o bardzo krótkim czasie reakcji. Szybkość odpowiedzi termometru w decydujący sposób wpływa na jakość regulacji temperatury procesu technologicznego i tym samym wytwarzanego produktu. Jest ona również kluczowa dla bezpieczeństwa instalacji i jej efektywności energetycznej. Badania skoku temperatury medium wykazały nawet pięciokrotnie krótszy czas reakcji termometru z nową osłoną, mierzony jako T90, w stosunku do czujników w osłonach o standardowej konstrukcji.

Użytkownicy posiadający punkty pomiarowe, które wymagają okresowej kalibracji termometrów, docenią opatentowaną przez Endress+Hauser technologię iTHERM QuickNeck ? szybkie złącze bagnetowe, pozwalające na błyskawiczny demontaż czujnika z osłony termometrycznej, bez użycia narzędzi. Pozwala to na wykonanie czynności konserwacyjnych i rekalibracyjnych bez przerywania procesów i bez rozszczelnienia instalacji. Dzięki temu unika się kosztownych przestojów w zakładzie
i zwiększa rentowność produkcji.

TM131

Orientacja na bezpieczeństwo już w fazie projektowania

Kolejną nowością, oczekiwaną przede wszystkim przez przemysł chemiczny i energetyczny, jest monitorowanie szczelności osłony, łącznie z zastosowaniem dodatkowego uszczelnienia technologicznego w termometrze iTHERM TM131.

Endress+Hauser jest pierwszym producentem, który wprowadził do standardowych przyrządów innowacyjny element bezpieczeństwa, spotykany dotychczas tylko w specjalnych konstrukcjach do pomiarów wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem, które pozwala utrzymać pomiar w ruchu, również w wypadku wykrycia utraty integralności przez osłonę.  Zapobiega to wydostaniu się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez głowicę termometru, co może mieć katastrofalne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/2Cs926l


Endress+Hauser