Istota harmonogramu w prawidłowej realizacji projektu

W bieżącym numerze tematem z okładki jest integracja odmiennych systemów sterowania. Postęp w dziedzinie otwartych systemów i technologii sieciowych jest dla dostawców i producentów dowodem na to, że odpowiednia technologia może, z korzyścią dla wszystkich, stworzyć most między odizolowanymi niegdyś „wyspami automatyki”. Nie tak dawno temu hala produkcyjna charakteryzowała się tym, że występowały w niej „wyspy automatyki”. Procesy były wolniejsze i często trudne do zoptymalizowania, zaś dane do pomiaru wydajności, zaplanowania konserwacji i określenia zyskowności trudno było uzyskać – lub było to wręcz niemożliwe. Cóż więc takiego się stało, że możliwe jest łączenie urządzeń, z których korzysta dziś przemysł?
Systemy wizyjne coraz częściej zapewniają utrzymanie wysokiej jakości produktów. Producenci np. komponentów elektronicznych wykorzystują systemy wizyjne, aby przeprowadzać pełną inspekcję pinów, gwarantując tym samym niezmienną jakość i minimalizując ilość kosztownych procedur zwrotu towaru. Ręczna inspekcja wybranych elementów z serii była efektywna do momentu, w którym wielkość produkcji znacznie się zwiększyła. Wymusiło to zastosowanie systemu wizyjnego.
Bezpieczeństwo systemów sterowania maszynami jest obecnie oceniane w oparciu o ich niezawodność. W tym względzie nowa Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC odnosi się do również nowej normy EN ISO 13849. Ta norma zastępuje tradycyjną normę EN 954, dotychczas stosowaną w zakresie bezpieczeństwa maszyn, stanowiąc w ten sposób całkowicie nowe spojrzenie na sprawy projektowania systemów sterowania.
Niepełny albo nierealny plan to przyczyna wielu nieudanych projektów. Dodatkowo brak doświadczenia w opracowywaniu harmonogramu i związane z tym swobodne szacowanie prowadzi do poślizgów. Niestety, takie nierealne harmonogramy zdarzają się zbyt często. O skutkach takich „wyśrubowanych” harmonogramów piszemy w krótkim artykule na stronie 22.
Dostawcy informują, że polski rynek robotów przemysłowych wciąż się rozwija.
Na decyzję o instalacji robotów w zakładzie wpływa przede wszystkim wykonywanie przez te urządzenia powtarzalnych i precyzyjnych ruchów. Roboty przemysłowe najczęściej stosowane są do przenoszenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zamieszczonym Raporcie o robotach przemysłowych. Zapraszamy do wnikliwej lektury.
Nowości techniczne zostały przedstawione odpowiednio w dziale Produkty. Mamy nadzieję, że przedstawione nowości i rozwiązania techniczne pomogą Państwu we właściwym wyborze rozwiązań projektowych i ułatwią bezpośrednie dotarcie do ich źródła.
W dziale Wydarzenia przedstawiamy interesujące relacje z targów, osoby, zdarzenia oraz planowane w najbliższym czasie imprezy dotyczące przemysłu i technologii.

                Krzysztof Ziemkiewicz, redaktor prowadzący
                kz@controlengpolska.com