Invensys sprzedaje Lambdę za 235 milionów USD

  Invensys oświadczył, że sprzedaje Lambdę japońskiemu koncernowi TDK Corp. za kwotę 235 milionów USD. 
  Lamda działa w Europie i Ameryce Północnej. Firma produkuje: zasilacze, urządzenia UPS oraz inne produkty, używane przy stabilizacji i dystrybucji energii elektrycznej, także w systemach wymagających nieprzerwanego zasilania.
  Transakcja powinna zostać sfinalizowana około 30 września br. Invensys planuje przeznaczenie wpływów ze sprzedaży Lambdy na spłacenie swych zobowiązań.
  Na koniec roku fiskalnego, który przypadł na 31 marca 2005 r., Lambda osiągnęła sprzedaż w wysokości 229 milionów funtów brytyjskich i zysk operacyjny na poziomie 11 milionów ? przed odjęciem 8 milionów przeznaczonych na nadzwyczajne opłaty. Łączne aktywa Lambdy, włączając dobre imię firmy, wynoszą 265 milionów funtów (stan na 31 marca 2005), podczas gdy aktywa netto (z dobrym imieniem firmy włącznie) wynoszą 175 milionów funtów. 
  ? Podział jest następnym krokiem z planowanych, krokiem mającym na celu ograniczenie działalności do strategicznych przedsięwzięć – stwierdził Ulf Henriksson, dyrektor generalny. ? Jestem bardzo zadowolony z faktu, że TDK przejęło Lambdę i jestem przekonany, że Lambda będzie się dalej rozwijać. 
  Extra online
  Invensys poinformował także, że całkowity dochód przez pierwszy kwartał tego roku fiskalnego jest zgodny z przewidywaniami i powyżej wyników z tego samego okresu zeszłego roku. Dla przykładu oddział systemów procesowych przypuszczalnie zwiększył swoją dochodowość dzięki programowi poprawy wydajności. Wydział systemów sterowania wykazał się słabszymi wynikami niż w pierwszym kwartale zeszłego roku. Jest to jednak spowodowane problemami z produkcją w Ameryce Północnej i zmianami w sektorze AGD.