Rynek robotyki w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 36% w pierwszej połowie 2005 r.

Amerykańskie firmy zamówiły w czerwcu 10 712 robotów o łącznej wartości 638,9 milionów USD. Gdyby do tych liczb dodać jeszcze zamówienia spoza USA, liczba robotów wyniosłaby 11 381 o wartości 673,1 milionów USD.
Sezon kwiecień-czerwiec był, jak dotąd, najlepszym okresem w przemyśle robotyki. Firmy w USA zakupiły wtedy 5 396 robotów o wartości 336,3 milionów USD.
Połowę zamówień składano na roboty, które: potrafią tworzyć aplikacje, szyć, spawać itp. Najwięcej zamówień pochodziło z firm związanych z obróbką metali.
Klienci szukają ciekawych zastosowań dla robotów, ponieważ chcą zmniejszyć koszty, zwiększyć efektywność i przyspieszyć wprowadzenie na rynek swoich produktów. 
Robotów nie wykorzystuje się tylko w fabrykach. Roboty biorą udział w badaniach kosmosu, znajdują się  w szpitalach, pokojach gościnnych ? słowem odgrywają w naszym życiu coraz większą rolę.
W fabrykach w Stanach Zjednoczonych pracuje ponad 150 tys. robotów ? USA zajmuje drugie miejsce po Japonii.