Innodisk ogłasza pierwszy dysk po?łprzewodnikowy (SSD) na szynie PCIe 4.0 klasy przemysłowej, dodaja?cy mocy 5g oraz sztucznej inteligencji rzeczy (AIoT)

5G i AIoT potrzebuja? wyz?szych pre?dkos?ci i wydajnos?ci, a szyna PCIe 4.0 spełnia te potrzeby, daja?c pre?dkos?c? dwukrotnie wyz?sza? niz? PCIe 3.0 i daja?c tak potrzebny wzrost wydajnos?ci, by dotrzymac? kroku innowacjom i trendom w przemys?le.

Kluczowe sa? nie tylko pre?dkos?c? i wydajnos?c?, ale tez? tolerancja szerokich zakreso?w temperatur. Produkty konsumenckie nie sa? na tyle wytrzymałe, by sprostac? wysokim temperaturom panuja?cym na zewna?trz i w s?rodowiskach przemysłowych, wie?c Innodisk przedstawia pierwsze dyski SSD klasy przemysłowej na szynie PCIe 4.0 zbudowane tak, by poradziły sobie w tych trudnych warunkach.

PCIe 4.0 podnosi maksymalna? pojemnos?c? do 4TB, podwaja doste?pna? przepustowos?c?, i podnosi pre?dkos?c? do 16 GT/s, co stanowi dwukrotnos?c? szyny PCIe 3. generacji. Pomimo tego, z?e PCIe 3. generacji dawała jedynie skromny wzrost pre?dkos?ci powyz?ej popularnej szyny SATA III dla rozwia?zan? z zakresu przechowywania danych, zapewniła poszukiwane korzys?ci pełnej kompatybilnos?ci wstecznej i w przo?d. PCIe 4.0 zachowuje te? doceniana? ceche?, dodaja?c ponadto znaczna? poprawe? szybkos?ci.

Ogłoszona niedawno seria dysko?w SSD NVMe na szynie PCIe Gen4x4 wykorzystuje 112-warstwowa? technologie? 3D TLC, zapewnia tolerancje? termiczna? w zakresie ? 40 do +85 °C, obsługuje szyfrowanie AES-256 i jest zgodna ze standardem TCG OPAL 2.0. Ta nowa seria wykorzystuje takz?e technologie? NVMe oferuja?ca? potrzebny wzrost wydajnos?ci oraz inne nowinki technologiczne, jakie daje NVMe. Jedna? z innowacji jest technologia przestrzeni nazw, daja?ca wyz?sza? wydajnos?c? odczytu i zapisu oraz wydłuz?aja?ca czas eksploatacji dysko?w.

Stanowia?c globalnego lidera w branz?y przemysłowych dysko?w SSD, Innodisk pokazuje swoja? siłe? w branz?y i planuje wdroz?yc? technologie? przestrzeni nazw w przyszłych wersjach, planuja?c kolejne kroki rozwojowe swoich rozwia?zan? klasy przemysłowej. Odpornos?c? na trudne warunki jest waz?na przy zastosowaniach na wolnym powietrzu, co jest zadaniem coraz powszechniejszym przy ge?s?ciejszej infrastrukturze 5G i krytycznym dla zastosowan? przemysłowych, przy wysokich temperaturach. Niekto?re konkretne zastosowania obejmuja? inteligentne os?wietlenie uliczne, systemy 5G mmWave, kamery monitoringu i hosting internetowy w standardzie 5G.

PCIe 4.0 to wzgle?dnie nowa technologia, integratorzy i specjalis?ci z branz?y czujnie obserwuja? przyszłe wypadki, szeroko umoz?liwiaja?c wczesne wejs?cie na ten rynek. Aby sprostac? tym wyzwaniom, Innodisk oferuje naste?puja?ce dyski PCIe Gen4x4, przy dystrybucji pro?bek moz?liwej od paz?dziernika 2021, i zapewni stabilne długoterminowe dostawy:

? M.2 2280 4TE (256-2TB)
? M.2 2280 4TG-P (256-2TB)
? M.2 2280 4TG2-P (128-4TB)


Innodisk