Główne grupy odbiorców

Mateusz Wądzyński, inżynier wsparcia technicznego, Simex

Główne grupy odbiorców
Sprzedaż enkoderów w Polsce, podobnie w innych krajach, opiera się na czterech dużych grupach odbiorców. Obok producentów maszyn są nimi integratorzy systemów automatyki, inżynierowie utrzymania ruchu oraz klienci indywidualni kupujący przetworniki obrotowo-impulsowe wraz z licznikami jako układy pomiarowe. Potrzeby każdejz grup pomagają wyznaczać kierunki rozwoju na rynku enkoderów. Producenci, żeby nadążyć za wymagającym rynkiem, rozwijają zarówno funkcjonalność układów elektronicznych, jak i niezawodność konstrukcji mechanicznej. Jest to szczególnie istotne wśród enkoderów wersji heavy-duty dedykowanych do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych, gdzie często pracują w bezpośrednim kontakcie z wałkiem silnika, przekładni czy napędu.
Wraz z popularnością enkoderów rośnie świadomość klientów. Coraz częściej pojawiają się pytania o obsługę popularnych protokołów komunikacyjnych oraz kompensację starzenia układu optoelektronicznego, która mimo spadku wydajności diody LED pozwala utrzymać poziom sygnału wyjściowego, jak i przesunięcie fazowe na odpowiednim poziomie.