Główne bariery w implementacji IIoT

    Prawdopodobnie w awangardzie zmian związanych z IIoT znajdzie się najszybciej adaptujący nowinki technologiczne przemysł samochodowy. W przyszłości kluczowe dla branży automotive będą technologie Internetu Rzeczy, ułatwiające wymianę informacji pomiędzy czujnikami i poszczególnymi elementami samochodu a światem zewnętrznym. Niektóre rozwiązania IIoT już obecnie są wdrożone w fabrykach samochodów. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu automatyką produkcji na jednej linii może być obecnie budowane wiele modeli.

    Jednakże rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy napotyka na bariery w implementacji – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zapewne największą z nich jest obawa o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Brakuje wciąż standardów dotyczących bezpieczeństwa danych, co ma szczególne znaczenie dla rozbudowy infrastruktury w oparciu o IIoT. Konieczna jest przede wszystkim certyfikacja rozwiązań. Druga przeszkoda w rozwoju to szeroko rozumiana bariera społeczno-legislacyjna. Istotna jest ciągła edukacja oraz wprowadzenie przejrzystych, zrozumiałych dla wszystkich regulacji prawnych o zasięgu europejskim w kwestiach związanych z wykorzystaniem pasma radiowego, normami dla promieniowania elektromagnetycznego i ochrony środowiska. Ostatnia, trzecia, to bariera technologiczna. Coraz więcej rozwiązań IIoT będzie wymagać wyższej przepustowości sieci, mniejszych opóźnień w przesyłaniu danych i coraz większej szybkości przepływu. Z pomocą przychodzi nam sieć 5G, która powinna się przyczynić do szerszego rozwoju i wykorzystania technologii IIoT w połączeniu z obszarami, takimi jak robotyka, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, a także uczenie maszynowe. Z chwilą gdy przezwyciężymy te wszystkie bariery, możliwy będzie rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy na „pełnej prędkości”.