GKI Kompleks S.A. rozpoczyna proces inwestycyjny

    Zakup działki w Podstrefie Wałbrzych WSSE, budowa zakładu produkcyjnego oraz nowe miejsca pracy to główne założenia wynikające z umowy podpisanej pomiędzy GKI Kompleks S.A. oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Podjęte działania wynikają ze strategii firmy oraz z celów emisji przedstawionych w dokumencie informacyjnym.

    Na położonym w Podstrefie Wałbrzych WSSE gruncie o powierzchni ok. 1,35 ha, GKI Kompleks S.A. planuje postawić zakład produkcyjny, w którym będą wytwarzane kompozytowe systemy rurowe z tworzyw sztucznych "Termotech" oraz chemoodporne systemy wentylacyjne "Chemowent". Przewidywana łączna moc produkcji obydwu systemów opiewa na 15 mln zł rocznie.

    Ponadto w ramach podpisanej umowy GKI Kompleks zobowiązuje się ponieść w Podstrefie Wałbrzych wydatki inwestycyjne w kwocie przynajmniej 1,5 mln zł do końca 2012 i dalszych 1,6 mln zł do końca 2014 r., a także zatrudnić nowych pracowników.

    Realizacja warunków umowy uprawnia Spółkę do ubiegania się o zwrot podatku w wysokości do 2,79 mln zł, co daje 60 % poniesionych kosztów inwestycyjnych. Odpisy od podatku mogą być realizowane do 2022 roku.