Francuskie bąbelki

    Air Liquide, producent gazów technicznych i medycznych, zamierza do 2010 roku wybudować jednostkę skraplania gazu w okolicach Gdańska. Poza tym francuska spółka ma zbudować i obsługiwać dwie duże jednostki separacji powietrza (ASU) dla Zakładów Azotowych Puławy. Oba obiekty będą wytwarzały ponad 1 200 ton tlenu dziennie. Pierwszy z nich zostanie oddany do użytku za dwa lata. Będą produkować również znaczne ilości płynnego tlenu, azotu oraz argonu, dostarczając gaz handlowy licznym branżom pokrewnym. Budowa nowej tlenowni planowana jest na terenie puławskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Dostarczane przez Air Liquide półprodukty służą do wytwarzania między innymi bąbelków w napojach gazowanych, atmosfery ochronnej do pakowanej żywności, tlenu dla pacjentów szpitali, gazów ultraczystych dla przemysłu półprzewodników czy wodoru do odsiarczania paliw.