Ezi-SERVO II EtherCAT ? Napęd serwokrokowy z interfejsem EtherCAT

Ezi-SERVOII EtherCAT to napęd serwokrokowy, który pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z zaimplementowanym interfejsem EtherCAT, profil CiA 402.  Standardowa rozdzielczość napędu wynosi 10000 kroków/obrót, a maksymalna 32000 kroki/obrót. Napęd zapewnia płynny ruch obrotowy w zakresie od 0,2 do 3000 obrotów/minutę. Napęd nie wymaga strojenia do prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednio oprogramowany wydajny procesor sygnałowy zapewnia płynną pracę i dokładne pozycjonowanie bez przeregulowań.  Firma Fastech zapewnia pliki konfiguracyjne XML.